Skyd en tiger | WWF Denmark

SKYD TIGEREN!

Tigre skal skydes af kamerafælder - ikke af krybskytter!

Nepals tigre skal ikke gå ned på udstyr!

WWF og verdens 13 tigerlande har et mål om at fordoble antallet af tigre til 6.000 i 2022. 

Lige nu er tusindvis af unge WWF-frivillige på en modig mission for at passe på de 56 tigre, der lever i Bardia Nationalpark i Nepal.

Men de har brug for din hjælp!

  Ungdomspatruljerne mangler udstyr, så de kan beskytte tigrene - og tage kampen op mod krybskytterne. 

© WWF
© WWF
© WWF
© WWF

Tigeren er det største af alle kattedyr – og en af de mest ikoniske arter i verden. For 100 år siden var der 100.000 vilde tigre i naturen. I dag er der kun 3.900.

Bliv Tigerpartner

Unge til kamp for Nepals tigre

© WWF-Nepal

Hver eneste dag sætter WWF's frivillige ungdomspatruljer livet på spil, når de patruljerer i Bardia Nationalpark i det vestlige Nepal. De over 2.000 frivlliges rolle er, at:
 
  • Patruljere nationalparken og fortælle myndighederne om illegale aktiviteter.
  • Være i dialog med de lokale om illegal handel med truede dyr.

  • Være rollemodeller og ikke deltage i jagt på tigrene.

Bardia Nationalpark - og de sidste 56 tigre

© Adrian Steirn

Bardia Nationalpark ligger i det vestlige Nepal og er den største nationalpark i Terai Arc provinsen.

Området rummer 839 arter af planter og er hjem for 53 arter af pattedyr blandt andet næsehorn, elefant og tiger.

I 2016 var der 56 bengalske tigre i nationalparken – en stigning på seks tigre på tre år.

 
© Prasiit Sthapit

WWF opsætter kamerafælder for at overvåge bestanden af tigre.

En af de største trusler mod tigrene er krybskytter, der lægger snarer ud i skovbunden, som tigrene bliver fanget i.


 

Tx2 - Fordobling af tigre inden 2022

#DoubleTigers

© Vivek R. Sinha / WWF

I dag er der kun omkring 3.900 tigre tilbage i den vilde natur.

De 13 tigerlande og WWF’s tigerprogram vedtog derfor i 2010 det ambitiøse mål at fordoble antallet af vilde tigre til 6.000 i 2022, der er tigerens år. Dette kaldes Tx2 - #doubletigers.

 

Sådan kæmper WWF for verdens tigre:

 

  • Massiv lobbyindsats, så verdens ledere har bevarelse af tigrene øverst på den politiske dagsorden.

  • Arbejder i 20 vigtige områder for at sikre, at der både er plads til mennesker og tigre.

  • Træner rangers, udvikler bevaringsstandarder og teknologi, der kan bekæmpe den ulovlige wildlife kriminalitet.

KAMPEN FOR TIGRENE NYTTER!


0 TIGRE  

I 2013 blev der ikke skudt en eneste tiger i Nepal – takket være det store fokus på at bekæmpe krybskytter.

 

63 %

Antallet af vilde tigre i Nepal er steget fra 121 tigre i 2009 til 198 i 2013 - en stigning på 63 %.

 

600

Globalt er kurven også knækket og antallet af vilde tigre er steget med over 600 på bare seks år – for første gang i 100 år!