03/09/2020

Konference: Naturen er løsningen på verdens største kriser

Naturens er under pres og har været det længe. Men tænker vi naturen endnu mere ind i Danmarks udviklingsbistand,  kan den faktisk bidrage med løsninger på globale problemer som fødevaresikkerhed, vandforsyning og klimaforandringer.

Udenrigsministeriet og WWF Verdensnaturfonden inviterer fredag den 11. september kl. 13-16 til et symposium om sammenhængen mellem udviklings-, klima- og biodiversitetskriser og naturen som nøglen til at ’Build Back Better and Greener’.

Naturbaserede løsninger kan dæmme op for klimaforandringer, fødevareknaphed og konflikter. Med finansiering fra den danske udviklingsbistand administrerer WWF Verdensnaturfonden allerede projekter i Kenya, hvor naturens mekanismer står helt centralt. Erfaringerne derfra vil tjene som inspiration i det videre arbejde med at gøre udviklingssamarbejdet grønnere på tværs af alle relevante indsatser, hvilket er en væsentlig prioritet for Regeringen.

COVID-19 har vist hele verden, at vores ødelæggelse af naturen og hensynsløse omgang med dyrearter ganske enkelt er roden til nogle af de største kriser. Det er egentligt ikke nyt for forskere og grønne organisationer, at World Economic Forum har listet tabet af biodiversitet og levesteder i naturen samt global opvarmning blandt de fem største trusler mod verdens økonomi.

I dag står en milliard udsatte mennesker over for trusler mod deres sikkerhed og velfærd på grund af klimaforandringernes negative påvirkning og sammenbruddet af økosystemer. Derfor har det aldrig været vigtigere end nu, at danske og internationale eksperter samles for at sætte fokus på, hvordan naturkrisen og klimakrisen er tæt forbundet med fødevaremangel, tørke og migration i udviklingslandene. Konferencens formål er at opbygge en fælles forståelse for, hvordan kriserne spiller sammen, og de muligheder som naturen tilbyder.

Se invitation her: UM-WWF Symposium Invitation

Tid og dato: 11. september, kl. 13-16

Sted: Sal 3, Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, 1401 København K

 

Talerne på symposiet er:

Rasmus Prehn

Minister for Udviklingssamarbejde

Bo Øksnebjerg

Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

Tim Christophersen

Leder, Nature for Climate Branch, UNEP

Stewart Maginnis

Global direktør, NaturBaserede Løsninger, IUCN

Ingrid Reumert

Vicedirektør, Global kommunikation, Bæredygtighed og PA, Velux

Repræsentant fra Udenrigsministeriet

 

Dialogen vil blive faciliteret af Jarl Krausing, International Direktør, CONCITO

 

Praktisk:

Tilmelding sker ved henvendelse til e-mail på: peter.sithamparanathan@wwf.dk

Notér venligst i tilmeldings-mailen hvorvidt du ønsker at deltage fysisk eller online.

Symposiet vil foregå på engelsk, og der vil blive foretaget sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte deltagerne mod COVID-19 per Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I forlængelse heraf har vi en begrænset kapacitet for fysiske deltagere, og derfor vil tilmelding til symposiet foregå efter først-til-mølle-princippet. Det vil også være muligt at tilgå symposiet online.