02/08/2021

Kan du lede Danmarks rejse mod et mindre økologisk fodaftryk?

WWF Verdensnaturfonden søger en erfaren leder for vores sektion og programmer, der arbejder på at reducere Danmarks økologiske fodaftryk inden for fx afskovning, plastikforbrug, ferskvand, import af soja, bomuld og palmeolie, bæredygtig finansiering og investeringer etc. Det er ikke så vigtigt, om du kommer fra en konsulentvirksomhed, har arbejdet med sustainability i en stor organisation eller om du har en baggrund i politik, økonomi eller supply chain management. Det vigtige er, at du kan motivere en gruppe dygtige medarbejdere, engagere danske virksomheder og politikere og lede omfattende programmer i Danmark og udlandet.

WWF Verdensnaturfonden intensiverer i disse år engagementet i at reducere Danmarks fodaftryk på planeten i form af afskovning, biodiversitetstab, nedbrudte vandressourcer, ødelagte økosystemer, forurening etc., som en konsekvens af vores produktion og import af uansvarligt producerede produkter og varer. Hvis vi skal løse natur- og klimakrisen, skal danske aktører gå forrest og vise, at vi kan vende vores store negative aftryk på verdens natur og klima til et positivt aftryk, gennem naturbaserede løsninger.

Som Sektionsleder for Fodaftryk får du ansvar for at drive et prioriteret og højprofileret indsatsområde gennem ledelse af et dygtigt og engageret team og i samspil med de vigtigste aktører inden for området.

Gennem ledelse af erfarne programledere og dygtige specialister, skal du sikre implementering af projekter både i Danmark og internationalt samt bidrage til at udvikle nye programmer og partnerskaber, der kan nedbringe danske aktørers økologiske fodaftryk. Der skal bygges videre på det gode arbejde, sektionen i dag laver med fokus på at stoppe importeret afskovning fra vores store forbrug af soja og palmeolie, etablering af partnerskaber med danske produktionsvirksomheder omkring vandressourcer, fremme bæredygtig finansiering og investeringer, udvikling og etablering af skov-carbon programmer samt fremme fokus på den cirkulære økonomis store potentiale.

Du refererer til WWF Verdensnaturfondens miljøfaglige direktør, Jacob Fjalland, og indgår i ledergruppen i den Miljøfaglige afdeling, der består af fire sektioner som udover Fodaftryk er Dansk Natur, Grønland og Internationale Programmer. Samtidig indgår du i WWF Verdensnaturfondens udvidede ledergruppe.

Vi tilbyder

 • Et både udfordrende og afvekslende job i en dynamisk organisation med mulighed for stor handlekraft og en høj grad af medbestemmelse.
 • Mulighed for i væsentligt omfang til at tegne og drive WWFs strategi med at reducere danske aktører fodaftryk, og du får en enestående mulighed for at videreudvikle WWF engagement på området.
 • En stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med både myndigheder, virksomheder, organisationer, faglige miljøer og interne interessenter omkring formulering og implementering af programindsatser.
 • En tværfaglig og internationalt orienteret arbejdsplads med dygtige kolleger og god stemning.

Dine vigtigste opgaver

 • Ledelse af et team bestående af program- og projektledere og fageksperter
 • Programmæssig og en vis faglig sparring ifht. udvikling og implementering af programmer og projekter.
 • Strategisk videreudvikling af WWF Verdensnaturfondens profil indenfor international afskovning, varekæder, skov-carbon, vandforvaltning, bæredygtig finansiering og cirkulær økonomi i tæt samspil med resten af ledelsen og specialister i huset.
 • Interessentstyring og udvikling af relationer med nøgleaktører samt udvikling og udbygning af partnerskaber indenfor strategiske områder i samspil med partnerskabsteamet
 • Styring af den overordnede programportefølje inkl. opfølgning med program- og projektledere

Vi søger

Den ideelle kandidat har en relevant videregående uddannelse og nogle års ledelseserfaring.
Måske har du ledelseserfaring fra en konsulent/rådgivningsvirksomhed, hvor du har arbejdet med rådgivning af virksomheder indenfor miljømæssig bæredygtighed og har erfaring med samspillet mellem myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund ved sådanne projekter, også gerne internationalt. Måske har du relevant erfaring indenfor bæredygtighed og ledelse fra en privat virksomhed og har nu lyst til at blive del af en dagsordenssættende og slagkraftig organisation med tydelige ambitioner. Det er ikke så vigtigt, om dit speciale er inden for økonomi, sustainability, supply chain management, naturressourceforvaltning eller statskundskab. Det vigtige er, at du kan skabe resultater i samarbejde med dine kolleger og et netværk af virksomheder, myndigheder, finansielle institutioner mm.

Herudover er du kendetegnet ved:

 • En engagerende og udviklende ledelsesstil hvor du både forstår at empower og udvikle folk og samtidig sætter en tydelig retning og ambition samt evner at sparre meningsfuldt på andres faglighed.
 • Stakeholder- og samarbejdsorientering – du formår at etablere og opretholde gode relationer til eksterne og interne partnere og interessenter, samt at bidrage til at videreudvikle partnerskaber og strategiske relationer til organisationer og virksomheder.
 • Evnen til at tænke tværfagligt – både på tværs af programmer og fagligheder i WWF men også på tværs af virksomheder, myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • At du som person er ansvarsfuld og resultatorienteret samtidig med, at du evner at have overblik over mange sager på én gang. Du er teamplayer og forstår at spille dine medarbejdere, sektionsleder-kollegaer og din ledelse gode og kan også arbejde selvstændigt og tage initiativ.

Du skal beherske både dansk og engelsk i tale og skrift, da det primære arbejdssprog i WWF Verdensnaturfonden er dansk, og da mange af dine samarbejdsrelationer også vil foregå på dansk – mens man samtidig er en del af det internationale WWF-netværk.

Interesseret?

Send din ansøgning til job@wwf.dk. Skriv ”Sektionsleder Fodaftryk” i emnefeltet og send hele ansøgningen inkl. cv og bilag som én samlet fil, hurtigst muligt og senest fredag den 20. august 2021. Vi indkalder løbende til samtaler og ønsker stillingen besat snarest.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jacob Fjalland på j.fjalland@wwf.dk.

Om WWF

WWF har kontorer i over 80 lande og mere end 1.200 projekter over hele verden. WWF er en af verdens største og mest indflydelsesrige organisationer med mere end fem millioner støtter globalt. WWF’s stærke position gør, at vi spiller en væsentlig rolle, når beslutninger skal tages globalt som nationalt. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. Vores værdier er; mod, integritet, respekt og samarbejde. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af World Wide Fund for Nature. Vi er ca. 60 ansatte på kontoret i København NV. Læs mere på wwf.dk