26/02/2021

WWF søger Projektleder til at styrke vores indsats for den danske havnatur

Der er et stadigt stigende fokus hos både borgere, politikere og virksomheder på den danske havnaturs ringe tilstand og det akutte behov for at vende nedgangen i vores marine biodiversitet.

Det kommende år bliver særlig vigtigt for den danske havnatur. Der skal træffes store politiske beslutninger i forbindelse med bl.a. Danmarks kommende havplan og EU’s naturdirektiver, og sideløbende har danske virksomheder i høj grad fået øje på havet som fokusområde i deres CSR-strategier.

I WWF oplever vi derfor en kraftigt stigende interesse for havet, fra borgere, politikere, fonde og virksomheder, og vores portefølje af projekter vokser. Projekterne har til formål både at beskytte og forbedre den danske marine biodiversitet og ikke mindst øge danskernes forståelse og opmærksomhed på havet. Hvis du brænder for at drive sådanne projekter i mål med sikker hånd, så er det dig, vi søger.

WWF har et stærkt og indflydelsesrigt havteam, som arbejder målrettet for bevarelse af den marine biodiversitet og en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Med solid opbakning fra WWF’s øvrige medarbejdere og miljøfaglige team vil du have ansvaret for at lede og implementere projekter af forskellig størrelse og karakter. Som projektleder vil du ligeledes være et vigtigt bindeled mellem WWF’s forskellige afdelinger (miljøfaglig, kommunikation, virksomhedssamarbejde og økonomi).

Vi søger en kollega med følgende kompetencer og erfaringer:

  • dokumenteret erfaring med styring og -ledelse af tværgående projekter af miljøfaglig karakter, fra f.eks. konsulentvirksomhed, myndighed eller NGO;
  • stærke skriftlige egenskaber på engelsk og dansk;
  • bredt kendskab til biologien i det danske hav (og gerne også til lands) vil være en fordel;

Som person er du struktureret, detaljeorienteret, ansvarsfuld og selvstændig, samtidig med, at du evner at have overblik over mange forskellige spor på én gang. Du forstår, at arbejdet i en international NGO kræver fleksibilitet og gode samarbejdsevner.

Vi tilbyder:

  • et udfordrende og afvekslende job i en dynamisk og indflydelsesrig organisation med stor handlekraft og en høj grad af medbestemmelse;
  • et inspirerende, tværfagligt og innovativt arbejdsmiljø med dygtige og dedikerede kollegaer i både Danmark og i udlandet;
  • en mulighed for at gøre en forskel for naturen i det danske hav;
  • en dynamisk arbejdsplads i København NV med en god frokostordning (når genåbning tillades).

Stillingen kan indebære begrænset rejseaktivitet inden for landets grænser og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansættelsen vil i første omgang være tidsbegrænset til 2 år, med muligheder for forlængelse.

Send din ansøgning til job@wwf.dk. Skriv ”Projektleder havteam” i emnefeltet og send hele ansøgningen inkl. cv og bilag som én samlet fil senest torsdag d. 18. marts 2021.

Spørgsmål vedr. stillingen kan stilles til sektionsleder Thomas Kirk Sørensen på t.sorensen@wwf.dk.

World Wide Fund for Nature (WWF) er verdens største og mest indflydelsesrige miljøorganisation. Vi arbejder for en fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Vi er en vidensbaseret organisation, der samarbejder løsningsfokuseret og konstruktivt med alle sektorer i samfundet. WWF Verdensnaturfonden er den danske afdeling af WWF og del af et globalt netværk, som er repræsenteret i mere end 100 lande. Der er ca. 55 ansatte på kontoret.