Danmark både helt og skurk i ny WWF-rapport | WWF Denmark

Danmark både helt og skurk i ny WWF-rapportNyhed lagt på den 30 september 2014   |  
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF
Danmarks økologiske fodaftryk er pr. indbygger blandt de største i verden, viser ny WWF-rapport, men vi fremhæves også for at gå forrest i jagten på løsninger.

Danmark fremhæves i den tiende udgave af WWF’s Living Planet Report, der udgives i dag, som et af de lande, der har løsningen på de problemer, verden står over for som konsekvens af menneskets overudnyttelse af naturen.

Danmark roses for at handle visionært på klimaområdet og for igennem årtier at have satset på vedvarende energiproduktion, primært vindkraft.

- Vi har meget at være stolte af her i Danmark. Vi er fortsat førende på vindkraft, og vores indsats på det område betyder, at vi gør en stadig større forskel for verdens klima og miljø samtidig med, at vi skaber vækst og job herhjemme, siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden.

Den danske førerposition på området for vedvarende energi betyder derfor også, at den danske CO2-udledning udgør en markant mindre del af vores økologiske fodaftryk, end det er i lande, som vi normalt sammenligner os med.

Halvanden planet er nødvendig
Alligevel ligger Danmark i den absolutte top over lande, der overudnytter verdens ressourcer, når det opgøres pr. indbygger. Kun golfstaterne Kuwait, Qatar og Forenede Arabiske Emirater har således et større økologisk fodaftryk end Danmark, fremgår det af rapporten.

- Det er helt sikkert, at Danmark skal være højt placeret på lister som denne, men om det er en fjerde- eller tiendeplads, der vil være mest retvisende, er svært at sige. Det er sådan, at den metode, som rapporten bruger, rummer nogle usikkerheder, som betyder, at lande der som Danmark har stor udenrigshandel, placeres med større usikkerhed, siger John Nordbo.

- For mig at se er det mest interessante tal menneskehedens samlede økologiske fodaftryk. Det er et tal, der ikke er samme usikkerhed om, og det viser, at vi mennesker samlet set overudnytter verdens ressourcer. Vi lever, som om vi har halvanden planet at gøre godt med, og det vil jo bide os i halen på et tidspunkt, siger John Nordbo.

- Rækkeviden af de problemer, vi skaber for os selv og planeten, er globale, og derfor kræver det også, at vi finder globale løsninger, hvis vi skal efterlade en planet i nogenlunde stand til de kommende generationer, siger han videre.

Konsekvenser for dyreliv
Overudnyttelsen af klodens ressourcer har blandt andet betydet, at store mængder CO2 er blevet udledt til atmosfæren og optaget i verdenshavene, at der mange steder på kloden er knaphed på ferskvand og madvarer og at bestanden af vilde dyr på verdensplan er mere end halveret siden 1970.

Det har også haft markante konsekvenser i Danmark, hvor den biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer. Selv om det er gået frem for eksempelvis ørne og traner, er haren nu på den danske rødliste over truede dyrearter sammen med 25 procent af de andre danske pattedyr. Halvdelen af sommerfuglene i Danmark er enten helt forsvundet eller truede, og over hver tredje fugleart er ligeledes på den danske rødliste.
Vind Energi Vedvarende Energi Klima
Wind turbines funnel wind from the Columbia River Gorge, Washington-Oregon border, United States.
© National Geographic Stock/ Mark Thiessen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus