WWF og LEGO passer på klimaet sammen | WWF Denmark

WWF og LEGO passer på klimaet sammenNyhed lagt på den 07 juni 2017   |  
Aftale underskrives af generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg til højre og Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility i LEGO Koncernen til venstre,
© LEGO Koncern
LEGO Koncernen udvider sit partnerskab med WWF Verdensnaturfonden som et led i bestræbelserne på at reducere CO2-udledninger fra fabrikker og aktiviteter i forsyningskæden og fremme en global indsats mod klimaforandringerne.

Sammen med WWF har LEGO Koncernen opstillet ambitiøse mål for at sikre en mere bæredygtig måde at fremstille LEGO® legeoplevelser og har fra 2020 forpligtet sig til:
 • En yderligere 10 procent stigning i CO2-effektivitet pr. LEGO klods, der produceres
 • Fortsat at sikre at 100 procent af energiforbruget dækkes af tilsvarende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
 • Udbygning af dialogen med nøgleleverandører for at reducere CO2-udslippet i hele LEGO Koncernens forsyningskæde
LEGO Koncernen tilsluttede sig WWF Verdensnaturfondens Climate Savers-program (http://climatesavers.org/) i 2014. Virksomheden har sidenhen indfriet eller overgået alle sine klimamål, herunder:
 • 100 procent af energiforbruget dækket af vedvarende energi efter cirka 6 mia. kroner var investeret i to havmølleparker
 • Forskning i og udvikling af mere bæredygtige materialer
 • Forbedring af energieffektiviteten ved produktion af LEGO klodser med mere end 12 procent
Klimaforandringer er en af de største udfordringer verden står over for og LEGO Koncernen har et ansvar for at minimere vores påvirkning af planeten - den planet, som vores børn skal arve,”  siger Marjorie Lao, CFO i LEGO Koncernen, og ansvarlig for virksomhedens strategi for bæredygtighed.

Vi har gjort store fremskridt ved at balancere100 procent af vores energiforbrug med produktion af vedvarende energi, men vi ved også, at vi kan gøre mere for at gøre fremstillingen af LEGO klodser mere bæredygtig, især når det gælder reduceringer af CO2-udledningen fra vores fabrikker og hele vores forsyningskæde. WWF er en værdifuld samarbejdspartner, der udfordrer os til at nytænke, hvordan vi driver vores virksomhed, og inspirerer os til at fastsætte ambitiøse klimamål og inspirere børn til at passe på miljøet.”

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, siger: ”Vores planet er under et enormt pres, og vi bør derfor alle tage vores del af ansvaret for at sikre en bæredygtig udvikling nu og i fremtiden. Når vi tager ansvar for vores klode er vi med til at sikre et bedre liv for vores børn og generationerne efter dem,” og fortsætter:

Vores samarbejde med LEGO Koncernen er et fremragende et eksempel på, hvordan partnerskaber mellem virksomheder og NGO'er kan være med til at finde løsninger på nogle af verdens store problemer. Med gode partnerskaber gør vi fremtiden mere bæredygtig. Derfor er jeg meget glad for vores klima-samarbejde med LEGO Koncernen.”

Dialog med leverandører for at reducere CO2-udslippet
LEGO Koncernens 2020-mål er at nedbringe CO2-udledningen med 10 procent, hvilket svarer til mere end 10.000 tons om året, eller at fjerne flere end 28.000 biler fra vejene. Hertil kommer, at LEGO Koncernen vil fortsætte med at samarbejde med sine vigtigste leverandører i løbet af de næste tre år for at nedbringe CO2-udledningen i den udvidede forsyningskæde. Udledning, som udgør mere end 90 procent af de i alt 1,1 millioner tons CO2-udledning fra indkøb, produktion og distribution af LEGO klodser.

LEGO Koncernen har gennemført et samarbejdsprogram til leverandører, kaldet ”Engage to Reduce” (E2R) om at rapportere og minimere CO2-udledningen, og i løbet af de næste tre år vil  virksomheden udvide programmet til at omfatte mere end 80 procent af sin forsyningskæde og sætte mål for CO2-reduktion baseret på klima videnskab.

At inspirere børn til at lære gennem leg
Underskrivelsen af det udvidede partnerskab faldt sammen med åbningen af CIimate Planet (http://climateplanet.org/english) i Århus, Danmark. LEGO Koncernen markerede underskrivelsen ved et byggearrangement, der involverede hundredvis af børn, der byggede deres vision om en bæredygtig fremtid ved hjælp af LEGO® klodser.

Børn er altid vores førsteprioritet og de vil blive påvirket af klimaændringerne.  De har fantastiske, kreative ideer om, hvordan man håndterer dette vigtige problem. Vi føler et ansvar for at hjælpe med at inspirere dem til at engagere sig i vigtige miljømæssige og sociale temaer,” siger Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility i LEGO Koncernen.

LEGO Koncernen har en række aktiviteter for at gøre børn interesseret i bæredygtighed. Børn over hele verden kan deltage i LEGO Planet Crew på LEGO.com (www.lego.com/planetcrew/), hvor de kan lære vigtige miljøspørgsmål og sociale spørgsmål  gennem legen, og give deres mening til kende om de områder, de føler sig mest passionerede omkring.

LEGO Life, Koncernens SoMe-platform (https:// www.lego.com/life), som har mere end en million brugere, afholder en række udfordringer i løbet af juni og juli for at opmuntre børn til at bygge deres vision om en bæredygtig fremtid ved hjælp af LEGO klodser.
 
Som en del af det fortsatte partnerskab med WWF har LEGO Koncernen forpligtet sig til i 2020:
 • At reducere CO2-udslippet med 10 procent pr. klods i forhold til 2016
Målet bliver relativt i forhold til mængden af producerede klodser [tCO2e pr. ton LEGO klodser produceret]. Målt i 2016-data vil en reduktion af CO2-udslip med 10 procent medføre en reduktion på 10.000 tons CO2 årligt.
 • At bevare målet om 100 procent vedvarende energi
Sikre at aktiver inden for vedvarende energi fortsat producerer mere energi, end der forbruges i LEGO Koncernens fabrikker, kontorer og butikker globalt.
 • At reducere CO2-udslippet i forsyningskæden.
  • Øge antallet af leverandører i E2R-programmet fra 30 til 50 til at omfatte strategiske leverandører, der er ansvarlige for mindst 80 procent af LEGO Koncernens direkte indkøb. 
  • Supportere leverandører i at rapportere deres CO2-udslip til CDP (Carbon Disclosure Project) (https://www.cdp.net/en) og forbedre deres CDP-performance og angive videnskabeligt baserede mål for at reducere CO2-udslip i overensstemmelse med LEGO Koncernens egen forskning.
 • At etablere et medarbejderengagementsprogram om miljø
Fortsat at engagere medarbejdere i at nedbringe miljøvirkningerne fra driften inden for energi, affald og vandforbrug.
 • At bevare en positiv virksomhedsposition inden for klimaændringer
Fortsætte med at aktivere og inspirere offentligheden, beslutningstagere og andre virksomheder om klimaændringer.
 
Om WWF Climate Savers-programmet
Climate Savers er WWF's globale klimaprogram. Formålet med programmet er at inspirere virksomheders nytænkning inden for klima- og energiløsninger og at tilskynde dem til at omdanne sig til ledere af den grønne omstilling. Sammen med WWF’s netværk af eksperter sætter medlemsvirksomheder ambitiøse mål for at reducere sin udledning af drivhusgasser. Virksomhederne påtager sig desuden opgaven at påvirke egen forsyningskæde og industri i en mere bæredygtig retning, og bliver dermed forandringsagenter inden for deres indflydelsessfære. Det sætter medlemsvirksomhederne i en bedre position til at undgå CO2-relaterede risici, samtidig med, at de realiserer muligheder inden for deres langsigtede strategier.
 
Aftale underskrives af generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg til højre og Tim Brooks, Vice President, Environmental Responsibility i LEGO Koncernen til venstre,
© LEGO Koncern Forstør
Børn leger med Lego klodser til Climate Planet arrangement i Århus.
© LEGO Koncern Forstør
Man kan lege med Lego klodser i alle aldre.
© LEGO Koncern Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus