Dansk strafferamme giver dyre-smuglere frit spil | WWF Denmark

Dansk strafferamme giver dyre-smuglere frit spilNyhed lagt på den 05 oktober 2017   |  
Dokumentation: Den danske strafferamme for alvorlig wildlifecrime er blandt de aller laveste i EU. (Kilde: EU-Kommissionen, arbejdsdokument i tilknytning til 'Actionplan against wildlife-trafficking', 26. februar 2016)
© WWF DK

Den danske strafferamme for alvorlig wildlife-kriminalitet er på kun ét års fængsel. WWF Verdensnaturfonden ønsker strafferammen øget - så vi kommer på niveau med vore nabolande.

Den danske strafferamme for alvorlig dyre-kriminalitet er blandt de allerlaveste i EU. Sverige har f.eks. en strafferamme på fire år, Tyskland har fem år og Holland har en strafferamme på seks år for alvorlig wildlife-kriminalitet.

Den danske strafferamme blev fastlagt helt tilbage i 1984. Siden er smugling af udryddelsestruede dyr eksploderet og handlen er nu en reel trussel for mange arters overlevelse i naturen. Men dansk lovgivning – der skal beskytte de truede dyr – er blandt de slappeste i Europa. Samtidig har Dansk Politi ikke adgang til de samme avancerede metoder i kampen mod dyresmuglerne som landene omkring os.

WWF Verdensnaturfonden har på den baggrund fremlagt en wildlifecrime-pakke med krav om strengere straffe og bedre muligheder for politiet i kampen mod kriminelle, der smugler og sælger sjældne dyr.

DK må ikke ende som fristed
- Resten af Europa har svaret ved at øge straffene for såkaldt wildlifecrime. Men i Danmark sker ingenting, og vi er i dag blevet bundskraber i kampen mod de kriminelle netværk. Dermed risikerer Danmark at ende som dyresmuglernes foretrukne paradis. Det må ikke ske. Derfor har vi fremlagt en wildlifecrime-pakke, der vil - hvis pakken gennemføres - betyde, at Danmark i stedet for en bundplacering kommer på niveau med vores nabolande i bekæmpelsen af organiseret dyresmugling, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Bo Øksnebjerg.

WWF Verdensnaturfonden foreslår konkret, at den danske strafferamme øges fra et til seks år. Det vil samtidig betyde, at politiet får nye og bedre arbejdsvilkår i efterforskning af alvorlig wildlife-kriminalitet. Blandt andet vil dansk politi med en seks-årig strafferamme få adgang til telefonaflytning og beslagslæggelse af elektronisk post - efter Retsplejelovens regler herom. Reglerne foreskriver bl.a., at politiets ønske om telefonaflytning skal forelægges en dommer i hvert enkelt tilfælde.

Læs mere og skriv under på WWF's wildlifecrime-pakke her.

Dokumentation: Den danske strafferamme for alvorlig wildlifecrime er blandt de aller laveste i EU. (Kilde: EU-Kommissionen, arbejdsdokument i tilknytning til 'Actionplan against wildlife-trafficking', 26. februar 2016)
© WWF DK Forstør
Danmark risikerer at ende som fristed for dyre-kriminelle. det må ikke ske. derfor har WWF fremlagt en wildlifecrime-pakke.
© Folke Wulf/WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus