WWF: FN klimarapport kalder på handling nu | WWF Denmark

WWF: FN klimarapport kalder på handling nuNyhed lagt på den 08 oktober 2018   |  
Bleget koralrev i The Great Barrier Reef.
© BioPixel / WWF-Aus
Det vil have enorme konsekvenser for mennesker, natur og dyr hvis temperaturen stiger mere end 1,5 grad. Det viser en ny rapport fra FN, der slår helt fast, at der skal handles på klimaforandringerne lige nu og her, mener WWF Verdensnaturfonden.
 
FN’s klimapanel har i dag d. 8. oktober offentliggjort en ny videnskabelig rapport med fokus på at holde den globale temperaturstigning på 1,5 grad. Rapporten er godkendt af 195 regeringer og understreger, at der er afgørende brug for handling her og nu, hvis vi skal flytte verden væk fra den farlige klima-kurs, vi er på nu.
 
Rapporten gør det helt klart, at der bør stiles efter at holde temperaturstigningerne på 1,5 grad, når man ser på de konsekvenser af klimaforandringerne, som ellers vil ske.
 
”Vi oplever allerede konsekvenser af klimaforandringer i dag, men det påvirker mennesker, natur og dyr virkelig alvorligt, hvis temperaturen i verden stiger fortsat. FN’s rapport understreger, at hver halve grads opvarmning har stor betydning for omfanget af klimaforandringernes konsekvenser for vores jord. Derfor er det helt afgørende for vores fremtid, at verden stiler efter at holde temperaturstigningerne på 1,5 grad”, siger seniorrådgiver Hanne Jersild fra WWF Verdensnaturfonden, og fortsætter:
 
”Mange af de ødelæggende konsekvenser, som vi troede vi ville se ved 2 graders opvarmning, vil sandsynligvis allerede ske ved 1,5 grad, viser ny forskning. Afsmeltning i Arktis, havstigninger og ekstremt vejr vil blive betydeligt alvorligere ved 2 grader end ved 1,5 grad. Stiger temperaturen 2 grader, vil mange af verdens arter og økosystemer blive stærkt påvirket. Det ser for eksempel ud til, at der ikke vil være flere koralrev tilbage i verden i år 2100. Det må vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at undgå”.
 
Det betyder, at verdens lande bliver nødt til at stramme op og øge ambitionsniveauet for at begrænse drivhusgasudledningerne. Temperaturstigningen er allerede på 1 grad ift. det førindustrielle niveau. 

EU og Danmark skal begge på banen

De aktuelle planer, som verdens lande har meldt ind, for at leve op til Paris-aftalen, vil tage os til 3 graders opvarmning, så der skal stærkere politisk handling til. Det gælder både for EU og Danmark: 

”Der er akut brug for, at EU påtager sig rollen som klimaleder ved at styrke sine klimamål for 2030, så de kommer på linje med 1,5 grads-målet. Det vil ikke alene være ansvarligt, det er også klogt. For hvis vi ikke gør nok nu, bliver prisen vi må betale senere ganske enkelt alt for høj. Og samtidig vil naturen og vores børn og børnebørn gå en meget usikker fremtid i møde”, siger Hanne Jersild.
 
Herhjemme ser WWF Verdensnaturfonden frem til, at regeringen præsenterer sit udspil til ny klimaplan for Danmark. Håbet er en plan, der anviser politisk handling og som kommer med konkrete initiativer til at modgå klimaforandringerne allerede i dag:
 
”Det danske bidrag til den globale klimakamp skal styrkes gennem en mere ambitiøs og sammenhængende indsats. Danmark skal sætte stærkere klimamål, og der skal iværksættes konkrete initiativer, som kan styrke omstillingen også i vores transport- og landbrugssektor. Vi har i Danmark et rigtigt godt udgangspunkt for at gå forrest i den grønne omstilling og dermed også skabe jobs og eksport. Men har regeringen og Christiansborg modet til rent faktisk at gøre det, der kræves for at skåltaler og gode intentioner omsættes til virkelighed? Det vil klimaplanen give en pejling på.”

Store konsekvenser
Det vil have store konsekvenser for mennesker, dyr og natur, hvis temperaturen stiger mere end 1,5 grader. Det viser FN’s nye rapport om emnet. Konkret er der store forskelle for alle – og her er et par eksempler:
  • Alle verdens koralrev vil være døde i 2100, hvis temperaturen stiger 2 grader. Holder vi os på 1,5 grader vil vi kunne redde nogle af dem, da det så vil være 70 % af koralrevene, der er døde i 2100. 
     
  • Også isen i Arktis vil reagere voldsomt på temperaturstigningerne. Hvis temperaturen stiger med 1,5 grader vil der være isfri somre hvert 100. år. Stiger temperaturen til 2 grader vil den isfri sommer indfinde sig hvert 10. år. 
     
  • Arterne vil også reagere voldsomt på forskellen. Rapporten har undersøgt 105.000 arter og konkluderer, at en temperaturstigning på 1,5 grader vil have indvirkning på 6 % af vores insekter, 8 % af vores planter og 4 % af hvirveldyrene. Ser vi på arternes påvirkning ved en temperaturstigning på 2 grader ser det endnu mere grelt ud: 18 % af insekterne vil være påvirket, 16 % af planterne og 8 % af hvirveldyrene. For de pågældende arter vil over halvdelen af deres samlede udbredelsesområde fremover være umuligt at leve i som følge af klimaændringerne.
     

  • Også mennesker er hårdt påvirket: 700 millioner mennesker vil være ramt af ekstreme hedebølger hvert 20. år. Hvis temperaturen stiger med 2 grader vil 2 milliarder mennesker være ramt af hedebølger hvert 20. år. 
Bleget koralrev i The Great Barrier Reef.
© BioPixel / WWF-Aus Forstør
Infographic climate change consequences
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus