Rovdrift på vores natur slår de vilde dyr ihjel | WWF Denmark

Rovdrift på vores natur slår de vilde dyr ihjelNyhed lagt på den 30 oktober 2018   |  
Aerial view over the tropical rainforest showing deforestation as a result of industrial logging, Manaus, Amazonas, Brazil.
© Staffan Widstrand / WWF
Verdens vilde dyr er i voldsom tilbagegang. På bare 40 år er de undersøgte bestande af over 4000 dyrearter faldet med hele 60 % i gennemsnit, viser WWF’s store undersøgelse af verdens natur og det vilde dyrelivs tilstand.

Overforbrug, landbrug og menneskers aktiviteter presser dyrene og deres levesteder i så voldsom en grad, at verdens natur og økosystemer er i knæ, konkluderer WWF Verdensnaturfonden i deres omspændende internationale undersøgelse, Living Planet Report, der sætter fokus på klodens forfatning. Det går skidt for naturen, økosystemernes balance, dyr og planter. Den såkaldte biodiversitet er mildt sagt for nedadgående.
 
”Det er nødvendigt at handle nu. Vores globale undersøgelse viser tydeligt de ellers næsten utænkelige konsekvenser, som vi mennesker har forårsaget på klodens skove, oceaner og floder. Arter uddør, dyrebestande forsvinder og levesteder bliver ødelagt til fordel for forbrugsvarer og overforbrug”, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:
 
”Vi er ved at ødelægge vores eget fundament for overlevelse, da vi er afhængige af velfungerende økosystemer og en høj biodiversitet, så det er virkeligt på tide, at flere politikere og beslutningstagere får klodens biodiversitet sat helt op på toppen af agendaen”.
 
Det er ikke kun vores vilde dyreliv, der er presset. Verdens natur- og skovområder er også på tilbagegang. Hele 20 % af Amazonas er forsvundet de seneste 50 år. Det betyder, at levesteder for planter og dyr forsvinder, naturens forsyning af ferskvand og rent drikkevand bliver en mangelvare.
 
Også i havet står det slemt til. Her har vi mistet omkring halvdelen af vores koraller på lavt vand de sidste 30 år alene. Korallerne presses især af de klimaforandringer, vi er vidner til med temperaturstigninger og forsuring af vandet.
 
For dem, der kan have svært ved at forholde sig til vigtigheden af vores klodes ressourcer, har dette års Living Planet Report sat økonomisk værdi på de økosystem-tjenester, som naturen forsyner os med. Og det viser sig, at naturens floder, marker, skove, jorde, planter, dyr etc. holder vores samfund og økonomiske systemer kørende for svimlende 125 billioner US dollars om året.
 
”Vi er ved at undergrave vores egen fremtid på grund af manglende forståelse og hensyntagen til vores klodes ressourcer. Vi bygger veje og byer, fælder skove, udvider landbrugsarealerne, over-fisker, forurener verdenshavene med plastik og handler ulovligt med truede dyr. På bare få generationer har vi formået at overudnytte naturen og dens økosystemer til så udpræget grad, at det påvirker jord, hav og klima. Og det får uoverskuelige konsekvenser, hvis ikke vi handler på det nu”, siger Bo Øksnebjerg og afslutter:
 
”Om bare to uger er der internationalt biodiversitets topmøde i Ægypten, og her er det vigtigere end nogensinde før, at verdens regeringer – og det gælder altså også Danmark – tager ansvar og handler både internationalt og i hjemlandene. I Danmark har vi meget mindre urørt og vild natur end i alle andre europæiske lande, så selv herhjemme har vi masser af plads til forbedring. Ambitionerne må højere op”.

FAKTA

  • På 40 år er de undersøgte bestande af over 4000 dyrearter faldet med 60 procent i gennemsnit.
  • 20 procent af Amazonas er forsvundet de seneste 50 år.
  • Halvdelen af verdens koraller på lavt vand er forsvundet de sidste 30 år.
  • Naturen og verdens økosystemer bidrager med en værdi på 125 billioner US-dollars om året. 

Om rapporten

  • Living Planet Report er WWF's internationale flagskibspublikation, der er blevet udgivet hvert andet år siden 1998
  • Rapporten er udarbejdet i tæt samarbejde med Zoological Society of London (ZSL)
  • Rapporten undersøger tilstanden for den globale biodiversitet og giver dermed et billede af planetens generelle naturtilstand ved at samle data for mere end 4.000 dyrearters bestande. Mere end 16.000 bestande af pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk indgår i rapportens datamateriale.
  • Living Planet Report dokumenterer videnskabsbaserede fund om menneskets indvirkning på naturen gennem bl.a. en analyse af de seneste tal for mere end 4.000 arters bestande og nedgangene heri.
  • Ved at give et overblik over tilstanden i naturens verden, konsekvenserne ved menneskelig aktivitet og potentielle løsninger, har rapporten til formål at støtte regeringer, lokalsamfund, virksomheder og organisationer i at træffe velinformerede beslutninger om brug og beskyttelse af vores planets ressourcer.
  • Rapporten er baseret på bl.a. tal og informationer fra Living Planet Indeks, Species Habitat Index (SHI), IUCN Red List Index (RLI) og Biodiversity Intactness Index (BII). 

Kontakt

Mere information eller kontakt til generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg fås via pressechef Cecilie Weinholt på tlf. 3176 1200 eller c.weinholt@wwf.dk
   
Bliv medlem af WWF
Aerial view over the tropical rainforest showing deforestation as a result of industrial logging, Manaus, Amazonas, Brazil.
© Staffan Widstrand / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus