Hvert andet dyr forsvundet på 40 år | WWF Denmark

Hvert andet dyr forsvundet på 40 årNyhed lagt på den 30 september 2014   |  
Burning the rainforest to clear land for oil palm trees (Elaesis guineensis) plantations near the Bukit Tigapuluh Nature Reserve, Sumatra, Indonesia
© Mark Edwards / WWF
Antallet af vilde dyr er på globalt plan mere end halveret på blot 40 år. Det viser den nye udgave af WWF Verdensnaturfondens ’Living Planet Report’.

Menneskets overudnyttelse af klodens ressourcer har store konsekvenser for planetens vilde dyreliv. Biodiversiteten er således kraftigt formindsket og bestandene af fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr er samlet set faldet med 52 procent siden 1970.

Det viser den 10. udgave af Living Planet Report, som udgives af WWF Verdensnaturfonden i dag.

- Vi mennesker gør desværre stor skade på jorden og på de dyr, der lever her. Det er trist for dyrene, men også trist for os, når vi undergraver de økosystemer, som vi lever af, siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden og fortsætter:

- På mindre end to generationer har vi halveret bestanden af vilde dyr. Det må give stof til eftertanke til enhver forbruger, politiker og virksomhedsleder på kloden.

Danmark eksporterer problemer
Hovedparten af tilbagegangen er sket i klodens tropiske regioner, og Syd- og Mellemamerika har oplevet det mest dramatiske fald tæt efterfulgt af Asien og Stillehavsområdet.

- Det er egne langt fra os, der oplever de værste tilbagegange i dyrelivet. Men det betyder langt fra, at vi her i Danmark er uden skyld i udviklingen. Vores store import af produkter fra de egne er med til at forværre situationen – bl.a. bærer dansk landbrug og fødevareproduktion en stor del af ansvaret ved at importere råvarer, der er produceret ubæredygtigt og med skovrydning som konsekvens, siger Gitte Seeberg.

Det fremgår af rapporten, at den største observerede trussel mod mangfoldigheden af dyr netop kommer fra tab og udpining af levesteder – for eksempel skovrydning. Fiskeri og jagt er også betragtelige trusler. Endelig er klimaforandringerne kilde til øget bekymring, idet rapporten fastslår, at forandringerne i klimaet allerede i dag kan have været skyld i udryddelsen af dyrearter.

Dansk natur i tilbagegang
I Danmark står det også skidt til på naturområdet, og den biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer. Selv om det er gået frem for eksempelvis ørne og traner, er haren nu på den danske rødliste over truede dyrearter sammen med 25 procent af de andre danske pattedyr. Halvdelen af sommerfuglene i Danmark er enten helt forsvundet eller truede, og over tredje fugleart er ligeledes på den danske rødliste.

Rapporten fastslår, at det globalt set står særlig slemt til for ferskvandsarter, der har oplevet et fald i antal på 76 procent siden 1970. Arter i havene er faldet med 39 procent, og de landlevende dyrearter er også faldet med 39 procent.

Det fremgår dog af rapporten, at det nytter at etablere områder med en eller anden form for beskyttelse. I beskyttede landområder er tilbagegangen med et fald på 18 procent kun halvt så voldsom for øvrige landlevende dyr.

Rapporten bygger på data for udviklingen i 10.380 bestande af over 3.000 arter.

Rapporten kan downloades til højre herfor. 
Burning the rainforest to clear land for oil palm trees (Elaesis guineensis) plantations near the Bukit Tigapuluh Nature Reserve, Sumatra, Indonesia
© Mark Edwards / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus