Ny WWF-rapport: Højrisikable investeringer truer din pension | WWF Denmark

Ny WWF-rapport: Højrisikable investeringer truer din pensionNyhed lagt på den 18 november 2014   |  
Olieplatform
© Rune Langhoff, WWF
Godt 7,3 milliarder kroner af danskernes pensionsopsparinger er bundet i så højrisikable selskaber, at pensionsopsparerne direkte risikerer at tabe penge på investeringerne.

De største danske pensionskasser har bundet godt 7,3 milliarder kroner i så højrisikable selskaber, at pensionsopsparerne direkte risikerer at tabe penge på investeringerne. 

Det viser en helt ny rapport ’Ansvar for fremtiden? – Danske pensionskasser og klimaudfordringen’ fra WWF Verdensnaturfonden. 

Rapporten har undersøgt Danmarks 16 største pensionskasser og deres investeringer i 20 selskaber, der vurderes til at være blandt de allermest økonomisk risikable at investere i. Milliarderne er nemlig bundet i fossile energiprojekter, primært olieprojekter, der indebærer ekstra store risici. Det drejer sig blandt andet om olieboringer i isfyldte have eller på dybt havvand. 

- Jeg vil meget kraftigt opfordre pensionskasserne til at droppe disse højrisikable investeringer, der ikke bare er særdeles skadelige for vores klima, miljø og natur, men altså også bringer vores opsparinger i fare, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

WWF-rapporten viser, at PFA er det danske pensionsselskab, der har bundet flest penge i de højrisikable selskaber. Nemlig 1,576 milliarder kroner.

Målt i forhold til antal medlemmer er det derimod Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP og Unipension, der pr. medlem investerer mest i højrisikable olieprojekter. Nemlig henholdsvis 6.865 kroner pr. medlem og 6.500 kroner pr. medlem.

Unipension mest sort

WWF-pensionsrapporten afslører hvilke pensionskasser, der har investeret mest sort –  målt i potentielle antal ton CO2-udledning pr. medlem. Unipension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Nordea Liv og Pension ligger i top. 

Hvis du har din pensionsopsparing hos Unipension, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) eller Nordea Liv og Pension er du blandt de pensionskunder, der må leve med, at der er størst risiko for, at din pension mister værdi, på grund af pensionskassernes investeringer i olieselskaber med højrisikable udvindingsprojekter. 

Samlet set har de tre pensionskasser over 490.000 kunder og de har investeret 1,6 milliarder kroner i 20 højrisikoselskaber, som indgår i WWF Verdensnaturfondens undersøgelse af Danmarks 16 største pensionskasser.

Investeringerne er ikke bare økonomisk højrisikable, men er også rigtig dårlige for klimaet, da det drejer sig om investeringer i oliereserver. 

Hvis reserverne udvindes, svarer Unipensions investering således til en potentiel CO2-udledning på 241 ton pr. medlem, mens det tilsvarende tal er 169 ton for hvert medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og 53 ton CO2-udledning pr. Nordea Liv og Pension-medlem. 

Til sammenligning udleder en dansker i gennemsnit cirka 8 ton CO2 om året. Det betyder, at Unipensions potentielle CO2-udledning pr. medlem er godt 30 gange højere end den gennemsnitlige CO2-udledning pr. dansker.

Industriens Pension, Danica Pension, PFA, Pensam og PensionDanmark ligger også i den høje ende – målt i antal ton potentiel CO2-udledning pr. pensionskassemedlem. 

Pensionskasser afviser frasalg af sort energi

Selvom flere danske pensionskasser hævder at tage ansvar for klimaet, har ingen af Danmarks 16 største pensionskasser en målsætning om at droppe investeringer i sort, forurenende energi.

Det viser anden del af WWF Verdensnaturfondens nye pensionskasse-rapport: ’Ansvar for fremtiden – danske pensionskasser og klimaudfordringen’, der bl.a. er baseret på en rundspørge blandt pensionskasserne. 

Meldingen fra pensionskasserne kommer til trods for, at samme undersøgelse viser, at selskaberne har bundet godt 7,3 milliarder kroner i selskaber, der vurderes til at være så risikable, at investeringerne helt kan miste deres værdi. 

- Verden over er førende finansinstitutioner begyndt at droppe investeringer i kul og olie, der ødelægger vores klima. Men de danske pensionskasser er tilsyneladende så stokkonservative, at de ikke engang kan lave en målsætning for at frasælge deres forurenende aktiver. Det er rent ud sagt deprimerende - særligt når man tænker på, at investeringerne kan skade den almindelige danskers pensionsopsparing, siger WWF Verdensnaturfondens generalsekretær Gitte Seeberg.

Undersøgelsen viser samtidig, at de fleste af Danmarks 16 største pensionskasser faktisk har en intention om at investere mere i grøn energi. Men ingen af pensionskasserne – bortset fra PKA - har sat konkrete målsætninger for omfanget af grønne investeringer. Men PKA har ikke fastsat en tidshorisont inden for hvilken investeringerne skal øges.

- Det er bred politisk enighed om, at Danmark skal være fossilfrit i 2050. FN og en stribe af verdens andre førende institutioner har fastslået, at det er helt nødvendigt, at vi for alvor sætter gang i den grønne omstilling. Det kræver, at pensionskasserne, der sidder på enorme formuer, også bidrager og bruger deres milliarder til fordel for deres kunder og deres kunders børnebørn, der skal leve med klimaforandringerne, understreger Gitte Seeberg.

Ban Ki-moons opfordring

Også FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har fokus på netop pensionskassernes milliard-formuer som et meget vigtigt redskab i den globale, grønne omstilling.

Da Ban Ki-moon  var i København først på måneden – i forbindelse med FN Klimapanelets møde i København – opfordrede han direkte pensionskasseselskaberne til at reducere deres investeringer i fossile selskaber – til fordel for øgede investeringer i vedvarende energi.

Ban Ki-moon-citatet pryder forsiden af WWF’s nyeste pensionskasserapport. På originalsproget engelsk lyder han opfordring til bl.a. pensionskasserne således:

 - I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy. 

Pensionskassernes skønmaleri

WWF Verdensnaturfonden har i 2013 og 2014 tidligere udgivet to rapporter om danske pensionskassers investeringer. 

Den første rapport viste, at der er en tendens til at pensionskasserne taler sig grønnere, end de reelt er. Den anden rapport viste, at de syv største danske pensionskasser investeringer i 120 selskaber betyder, at de sidder på fossile reserver, der er så store, at de – hvis de bliver udledt – vil føre til en udledning, der svarer til hele tre gange Danmarks årlige udledning af drivhusgasser. 

- Pensionskasserne har løbende forsvaret deres klimaskadelige investeringer med, at de først og fremmest skal tænke på afkastet. Det kan de selvfølgelig have en pointe i, men når den nyeste rapport så faktisk viser, at pensionskasserne har godt 7,3 milliarder kroner bundet i så risikable investeringer, at det kan skade deres medlemmers opsparing, så er det på tide at droppe den utidige forkærlighed for olie og gas, siger WWF Verdensnaturfondens kilma- og miljøchef John Nordbo. 

Finanstilsynet har tidligere fastslået, at der – modsat pensionskassernes generelle opfattelse – ikke er nogen lovmæssige krav, der forhindrer pensionskasserne i at droppe investeringer i olie og gas. 

Fra politisk side har ordførere, der repræsenterer et bredt flertal i Folketinget, også afvist, at pensionskasserne fra lovmæssig side skulle være tvunget til at investere i fossil energi. 

Downloade den fulde WWF-pensionskasserapport her.
Olieplatform
© Rune Langhoff, WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus