WWF-rapport kigger ind i fremtiden for ’Den sidste is’ | WWF Denmark

WWF-rapport kigger ind i fremtiden for ’Den sidste is’Nyhed lagt på den 27 april 2015   |  
Den grønlandske del af Last Ice Area
© Rune Langhoff / WWF
Hvordan vil fremtiden se ud i området ’Den Sidste Is’? Området med sommerhavis bliver vigtigt for en række af arter, der er afhængige af havisen. Ny WWF rapport opridser mulige scenarier for råstofudvinding og giver bud på, hvordan myndighederne skal gribe situationen an.

WWF tegner med rapporten ’Greenland Last Ice Area – Potentials for hydrocarbon and mineral resources activities’ et billede af råstofressourcer og potentiale for udvinding i den nordlige del af Nationalparken. Området her er kendetegnet ved, at det vil være et af de få områder, hvor der fortsat vil være sommerhavis hvis vi ser bare frem til midten af dette århundrede.

Sigtet med rapporten, der kan downloades til højre herfor, er at skabe fokus på og debat om fremtidig forvaltning af ’Den Sidste Is’.

Det sker ved en optegning af kendte råstofressourcer, potentielle råstofaktiviteter i fremtiden og mulige konsekvenser af disse aktiviteter for natur, dyreliv og samfund. Fokus er her særligt på Qaanaaq og tilhørende bygder.  

Grønland bør balancere udviklingen af ny industri her med anden brug og også med hensynet til at beskytte vigtig habitat for dyreliv. Her kommer klimaforandringerne og særligt tab af havis ind som en faktor, der afgørende kan ændre balancen og sætte natur og dyreliv under pres.

Konkret anbefaler WWF Verdensnaturfonden, at Naalakkersuisut:
  • Færdiggør arbejdet med en ny strategi og forvaltningsplan for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, med udgangspunkt i de senere års arbejde med at udpege økologisk vigtige og sårbare områder, scenarier for hvorledes disse områder vil blive påvirket under forskellige klimascenarier og med tanke for de områder, der har historisk og kulturel betydning for det grønlandske samfund.
  • Starter en dialog med Nunavut/Canada om, hvorledes man i fællesskab kan forvalte områder med bestående sommerhavis og hermed sikre levesteder for en række arter, der lever på og ved iskanten.
  • Tager initiativ til at sikre god og langsigtet forvaltning af Pikialasorsuaq/Nordvandet, som er kendt som et af de økologisk vigtigste områder i Grønland. Området er af afgørende betydning for en række havpattedyr og fugle, og er et vigtigt spisekammer for befolkningen i Nordgrønland.
  • Anvende zonering som et redskab til forvaltningen af i første omgang Pikialasorsuaq/Nordvandet men potentielt også Qimusseriarsuaq/Melville Bugten. Med beskyttelse af kerneområder fra menneskelige forstyrrelser, og bufferzoner hvor en række aktiviteter tillades og åbne zoner, hvor der er plads til udvikling af eksempelvis ny industri, kan man sikre en både samfundsmæssig og naturmæssig bæredygtig forvaltning.
Den grønlandske del af Last Ice Area
© Rune Langhoff / WWF Forstør
Det område, der hver sommer forbliver dækket af havis bliver stadig mindre og mindre. I 2019 vil den centrale del af Polhavet stadig være dækket af sommerhavis, men ser vi frem til 2049 vil sommerhavisen været reduceret dramatisk og kun dækket et område nord for Grønland og over til Ellesmere Island og Canada. WWF mener, at Grønland og Nunavut/Canada sammen skal rette blikket mod dette område og sikre en god forvaltning i tide. Illustrationen er udviklet af WWF Global Arctic Programme på baggrund af ismodelleringer udarbejdet af David Huard (Huard solutions) og Bruno Tremblay (McGill University) 2013. Rapporten kan hentes her http://awsassets.panda.org/downloads/projected_arctic_sea_ice_conditions___full_english.pdf
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus