Dansk forbrug, global forurening | WWF Denmark

Dansk forbrug, global forureningNyhed lagt på den 23 november 2012   |  
Dansk forbrug, global forurening forside
Dansk forbrug, global forurening forside
© WWF

Resume

Ifølge de officielle opgørelser under Kyoto-protokollen er Danmark et af verdens mest CO2-udledende lande med en udledning på omkring 10 tons CO2 per indbygger. Hvis alle indbyggere i verden udledte det samme, ville vi have en samlet udledning på 63 mia. tons om året. Til sammenligning anbefaler UNDP på basis af FNs klimapanels tal, at verdens befolkning højst må udlede 14,5 mia. tons CO2 om året tilsammen, hvis vi vil begrænse temperaturstigningerne med 2 grader.

Men selvom dette tal er alvorligt nok i sig selv, er den officielle opgørelsesmetode imidlertid skruet sådan sammen, at hele omfanget af den danske CO2-forurening ikke engang er dækket af dette tal. Metoden måler nemlig kun den CO2, der er udledt indenfor det enkelte lands grænser og tager dermed ikke højde for, at de fleste rige lande – herunder Danmark – i stigende grad importerer mange af vores varige forbrugsgoder fra udlandet. Den CO2 der udledes for at producere disse varer bliver ikke indregnet som en del af Danmarks udledninger, selvom udledningen sker som følge af, at danskere køber og forbruger disse varer.

Når en betydelig del af de varer, vi forbruger importeres fra udlandet, bliver det lettere for de rige lande som Danmark, at overholde deres forpligtelser i forhold til Kyoto protokollen, imens især store ulande kommer til at påtage sig en del af de rige landes CO2-byrde.

I denne rapport analyserer vi de globale udledninger, som danskernes forbrug af varer og tjenesteydelser er skyld i. Målet for dette kalder vi CO2-fodaftrykket. Analysen viser, at danskernes forbrug i 2001 medførte globale CO2-udledninger på 66 mio. tons. Det er 20 % mere, end hvad de officielle opgørelser viser.

Samtidig viser analysen, at importen af varer i 2001 belaster klimaet med næsten 3 0 mio. tons CO2. Det udgør i sig selv næsten halvdelen af vores samlede CO2-fodaftryk.

Til sammenligning udgør eksportens fodaftryk kun 19 mio. tons. Importens størrelse betyder, at selv hvis vi omlagde hele den danske energiproduktion til vedvarende energi i morgen, ville vi stadig kun halvere vores CO2-fodaftryk.

Analysen er baseret på de seneste tal fra 2001, men den stigende globalisering og den kraftige vækst i en række store ulande har gjort fremskrivninger af tallene til 2006 relevante. Disse fremskrivninger viser tilmed, at vores globale CO2-udledninger er kraftigt stigende. På bare fem år er vores CO2-fodaftryk i udlandet vokset med 40 %.

Fremskrivningerne viser også, at Kina indenfor en ganske kort årrække, er blevet en af vores vigtigste handelspartnere, hvilket har medført at vores CO2-udledninger i Kina i perioden 2001-2006 er vokset med 140 %. Kina er nu det land i verden, hvor vi danskere samlet set sætter det største CO2-fodaftryk, eller hvad der svarer til 1,5 ton CO2 per dansker. Vores fodaftryk i Kina skyldes primært vores forbrug af daglige varer og forbrugsgoder. Næsten halvdelen af vores samlede CO2-emissioner i Kina udledes af kulkraftværkerne, den mest klimabelastende energiproduktion.

Rapporten konkluderer, at det danske forbrug på trods af Kyoto-protokollen øger belastningen af det globale klima, fordi vi i stigende grad forårsager CO2-udledning i lande, der ligger uden for Kyoto-protokollens rammer. Vi er dermed langsomt ved at underminere Kyoto-protokollens formål, samtidig med at vi gør det sværere for de store ulande at komme med i en global klimaaftale, fordi en vigtig del af udledningerne i disse lande reelt skyldes forbrug i de rige lande.

Det er af afgørende betydning for verdens klima, at Danmark og andre rige lande tager medansvar for al den CO2, der udledes som følge af landenes forbrug af varer og ydelser. På baggrund af rapporten anbefaler WWF Verdensnaturfonden derfor:
  • At Danmark ligesom Sverige begynder at lave opgørelser over det samlede danske CO2-fodaftryk, som kan supplere de officielle opgørelser over CO2-produktion indenfor landets grænser.
     
  • At den danske regering laver en strategi i samarbejde med den kinesiske regering om, hvordan Danmark og Kina i fællesskab og ved samarbejde kan medvirke til at skabe en mere klimavenlig udvikling for Kina
    og Danmark.
  • At den danske regering arbejder aktivt for, at EU fjerner egne handelsbarrierer for billige miljøvarer.
Dansk forbrug, global forurening forside
Dansk forbrug, global forurening forside
© WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus