Ny WWF rapport: Vedvarende energi og energieffektivitet er nøglen til at nå Europas 2050-reduktionsmål | WWF Denmark

Ny WWF rapport: Vedvarende energi og energieffektivitet er nøglen til at nå Europas 2050-reduktionsmålNyhed lagt på den 27 november 2012   |  
Cutting energy related emissions the right way
© wwf
Hvis EU skal leve op til sin forpligtelse til at reducere drivhusgasudledningerne med 80-95% inden 2050, er det nu, at der skal handles. Energibesparelser og vedvarende energi bør prioriteres frem for risikable og ødelæggende investeringer i fossile brændsler og atomkraft.

Sådan lyder konklusionen i en ny europæisk WWF-rapport, Cutting energy related emissions the right way, som er offentliggjort i dag.

Hvis vi fortsætter den nuværende kurs, vil EU kun nå en 40% reduktion i drivhusgasudslippet i 2050.

Vedvarende energi og energieffektive teknologier er løsninger, som vi ved virker - og som Europa bør satse massivt på frem mod 2030. Alt andet vil være at spille hasard med vores velstand og hele klodens fremtid. Europa har muligheden for at skabe det afgørende ryk imod en grøn omstilling i de kommende par år, hvor en stor del af den europæiske kraftværkskapacitet står for at skulle udskiftes. Den mulighed må Europa ikke tabe på gulvet, ” siger Hanne Jersild, seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden.

Det viser rapporten

WWF’s rapport viser, at EU vil vinde betydeligt, både klimamæssigt og økonomisk, ved at kombinere en stor andel vedvarende energi med en ambitiøs energispareindsats.
 
Desuden bør EU fra starten stile imod den høje ende af sin forpligtelse i 2050. Det vil sige en 95% reduktion frem for en 80% reduktion. De 80 % har ellers været udgangspunktet for Kommissionens 2050-analyser i såvel sin klimaroadmap som sin energiroadmap fra 2011.

Set i et fyrreårigt perspektiv står det også klart, at mens naturgas spiller en vigtig rolle i den første del af perioden, skal anvendelsen af gas reduceres kraftigt frem mod 2050, hvis EU skal leve op til sine klimaforpligtelser.

Om rapportens analyser

WWF-rapporten er baseret på analyser gennemført af CE Delft, der har gennemgået de fem scenarier, som Kommissionen fremlagde i Energy Roadmap 2050 i december sidste år. Analyserne viser, at energiroadmappen kun tager en relativ snæver vifte af reduktionsmuligheder i betragtning.

Alle scenarierne opererer således med nogenlunde same niveau af vedvarende energi i 2030 og en betydelig afhængighed af fossile brændsler frem mod 2050. WWF efterlyser, at Kommissionen laver et scenarie, som kombinerer et ambitiøs VE-scenarie med et ambitiøst energieffektivitets-scenarie.

Fakta

  • Hvis kloden skal undgå en temperaturstigning over 2°C kræver det, at de rige lande reducerer deres udslip af drivhusgasser med 40% inden 2020 - og med 95% inden 2050.
  • WWF’s vision er, at energi- og transportsektorerne verden over skal være omstillet til 100% vedvarende energi senest i 2050. En tidligere WWF-rapport fra 2011 viser, at dette mål er opnåeligt. Realiseringen vil kræve betydelige investeringer – men den vil også medføre globale besparelser på næsten 4 billioner euro om året i 2050 som følge af energieffektivitet og reducerede brændselsomkostninger (sammenlignet med "business-as-usual").

Kommentarer

blog comments powered by Disqus