Nu kan du købe ASC-laks i Dansk Supermarked | WWF Denmark

Nu kan du købe ASC-laks i Dansk SupermarkedNyhed lagt på den 17 september 2014   |  
ASC-laks
© ASC
Er du også glad for laks, men ked af historierne om miljøskadelige opdrætsmetoder? Så er der gode nyheder. Det er lykkes Dansk Supermarked, der ejer Føtex, Bilka og Netto, at få den populære fisk hjem i en bæredygtig udgave.

Det er ifølge WWF’s fiskeripolitiske medarbejder Iben Rathje et fremskridt for naturen omkring de certificerede fiskefarme:

ASC-certificering har høje krav til fiskenes foder, så vildtlevende bestande ikke overfiskes og ender som fiskefoder. Reglerne gør, at fiskene undgår stress og sygdom og smitte af vildtsvømmende fisk omkring opdrættet. Mængden af tilladt antibiotika og kemikalier er også begrænset. Farmerne taber nemlig certificeringen ved gentagne antibiotikabehandlinger.

Del af større samarbejde

ASC står for Aquaculture Stewardship Council. Det er en standard for ansvarligt opdræt af skaldyr, som bl.a. WWF tog initiativ til i 2009. Selve standarderne er blevet til i arbejdsgrupper, hvor repræsentanter blandt farmere, videnskabsfolk, producenter, grønne organisationer og mange andre sammen blev enige om at ville gøre noget ved problemerne forbundet med opdræt af fisk.

I 2013 fik ordningen for alvor luft under vingerne, da 16 af verdens største lakseproducenter sammen i Global Salmon Initiative (GSI) og forpligtede sig til, at hele deres produktion af opdrættet laks skal være ASC-miljøcertificeret i 2020. Ansvarlighed i produktionen er ekstremt vigtigt, fordi halvdelen af de fisk og skaldyr, der i dag spises på globalt plan, kommer fra opdræt. I store damme, bassiner og flydende net opdrættes fisk og skaldyr rundt om i verden. Under vores europæiske himmelstrøg bliver der især opdrættet laks og ørred flere steder.

Opdræt sikrer mad på bordet

Opdræt af fisk er generelt en god måde at sikre mad til verdens voksende befolkning, men den hastigt voksende akvakultur-industri og mangel på planlægning medført omfattende problemer med vandforurening og ødelæggelse af værdifulde naturområder. Når akvakultur foregår ansvarligt, kan det være en af de mest bæredygtige måder at brødføde verden på, og det er derfor afgørende at minimere de negative indvirkninger på miljøet.

CSR-chef i Dansk Supermarked Helene Regnell er ikke i tvivl om, at det flytter noget, når de nu som den første detailhandelskæde i Danmark tager den bæredygtige ASC-laks hjem:

Når vi efterspørger bæredygtighed hos vores leverandører, er det ikke kun kunderne i Dansk Supermarkeds butikker, som får gavn af det. Det gør andre supermarkeder rundt om i verden også. Og det er der, vi skal hen, hvis vi virkelig vil flytte noget.

I butikkerne fra i dag

Tiltaget om at tage de bæredygtige laks hjem i danske butikker er en del af det samarbejde, som Dansk Supermarked og WWF Verdensnaturfonden indgik sidste år. Målet er, at al fisk og skaldyr i Føtex, Bilka og Netto skal være bæredygtigt ved udgangen af 2015. Det er at tage ansvar. Og nu er der altså ingen undskyldning for at spise masser af den klimavenlige og ernæringsrigtige fisk.
Fiskene kan købes i de fleste Netto, Bilka og Føtex butikker fra i dag.
ASC-laks
© ASC Forstør
Laksestime, Norge
© © Erling Svensen / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus