Ansvarligt produceret fodersoja hitter | WWF Denmark

Ansvarligt produceret fodersoja hitterNyhed lagt på den 19 december 2014   |  
Myrmecophaga tridactyla Giant anteater Mato Grosso, Brazil
© © Michel Gunther / WWF
Kæmpe myresluger, gylden løveabe og mankeulv. Det er bare tre af de arter, som er truet i Sydamerikas tropiske skove på grund af sojadyrkning til dyrefoder. Men lige nu leder europæiske virksomheder fra forskellige sektorer vejen for ansvarligt produceret soja, der ikke skader skovens dyr. Der er nu solgt kreditter, der svarer til en million tons ansvarligt produceret soja.
 
Den danske mejerigigant Arla Foods har i løbet af 2014 købt RTRS kreditter, der dækker 100 % af det soja, som Arlas landmænd bruger til at fodre deres køer med.

- Arla's engagement i at opbygge efterspørgsel efter dokumenteret ansvarlig foderproduktion til deres køer er et vigtigt element i arbejdet for at beskytte Sydamerikas skove mod den uansvarlige sojaproduktion, som bare stiger og stiger, udtaler Mie Oehlenschläger, skovpolitisk medarbejder i WWF Verdensnaturfonden.

I følge skovbiolog hos WWF Verdensnaturfonden, Thor Hjarsen, er der rigtig meget på spil for skovene:

- Sydamerikas skove med deres unikke dyre- og planteliv er nu blevet fortrængt af sojabønner på cirka en halv million km2 i lande som Argentina, Bolivia, Brasilien og Paraguay. Det svarer til næsten 12 gange Danmarks areal. Det går fx hårdt ud over verdens største papagøjeart med det smukke navn Hyacint ara.

Flere af de sydamerikanske regeringer ønsker at udvikle landbrug og skovbrug og planlægger at rydde mere skov i de kommende år. I takt med en stigende befolkning og middelklasse globalt set vokser presset på Sydamerikas skove med uformindsket styrke.

Mange europæiske lande tager store skridt i retning af at sikre, at foderet ikke har gjort skade mod de tropiske skove i Sydamerika.  Derfor ønsker vi os til jul, at Landbrug & Fødevarer springer med på udviklingen og sikrer at den danske import af soja til svinefoder er RTRS-certificeret og ikke - som nu - blot dækket af seks krav, der ikke bliver tjekket op på af en uafhængig trediepart, uddyber Mie Oehlenschläger.

Europæiske virksomheder der rykker:

Foruden Arla har mange andre virksomheder meldt sig under RTRS' faner i løbet af 2014.
 • Kødproducent-giganten HK Scan er blevet RTRS medlem og har sat mål om at al den soja, de bruger i kyllingefoderet skal være RTRS certificeret i senest 2018.
 • Endvidere er Danpo A/S blevet RTRS medlemmer i 2014 og har også købt kreditter, der svarer til 3650 tons foder. (Til sammenligning bruges der cirka 437 gram soja per kilo dansk kyllinegkød! (Kilde IFRO 2013))
 • Et stigende antal af Hollandske firmaer og leverandører udviser stor ansvarlighed i forbindelse med brug af soja til foder. Blandt andet har svineproducenten Milieukeu, besluttet kun at benytte RTRS-certificeret soja i sine foderblandinger. Svinekødet fra Milieukeur bliver solgt til Jumbo supermarkederne, der er den anden største detailhandler i Holland og medlem af RTRS siden 2014.
 • Det britisk-hollandske firma Unilever, der har været med siden RTRS blev grundlagt har øget sin forpligtelse ved at købe mere end 100.000 RTRS kreditter – det svarer til 100.000 tons certificeret soja.
 • Kød og fjerkræsproducenter i Tyskland og Frankrig udviser også et stigende grad af ansvar og sikrer, at deres foder indeholder ansvarligt produceret soja ved køb af RTRS kreditter. I efteråret annoncerede McDonalds Europa målet om at bruge 100% certificeret soja i sin forsyningskæde for kyllingekød efter 2020. I 2014 har leverandørerne af kyllingekød til McDonalds i Europa købt kreditter, der svarer til produktionen af 58.000 tons ansvarligt produceret soja som et skridt på vejen.
 
Fakta om RTRS:
 • Alle kan støtte RTRS-certificeret sojaproduktion ved ta købe RTRS kreditter.
 • RTRS certificeringsordningen består af en lang række standarder og kriterier for sojaproduktion - herunder bl.a.:- 
 1. Overholdelse af love og god forretningsskik
 2. Ansvarlige arbejdsforhold
 3. Ansdvarligt forhold til lokalsamfund
 4. Ansvar overfor miljøet
 5. God landbrugspraksis
I RTRS er der uafhængig trediepartsverificering og certificeringen er multistakeholderbaseret. 
Myrmecophaga tridactyla Giant anteater Mato Grosso, Brazil
© © Michel Gunther / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus