Store pattedyr er også godt for dansk skov | WWF Denmark

Store pattedyr er også godt for dansk skovNyhed lagt på den 19 december 2014   |  
Ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur og kan have positive effekter på økosystemet.
© Klein & Hubert / WWF
Tidligere blev ulve, bjørne og andre dyr fortrængt af jagt, landbrug og byudvikling. Men nu er de store pattedyr ved at vende tilbage mange steder i Europa – både af sig selv og med menneskets hjælp. Fredning, udsætning og naturbeskyttelse gør sit til denne udvikling. 

Flere store rovdyr i naturen
En ny undersøgelse offentliggjort i Science viser, at Europas store skovlevende rovdyr tilpasser sig et liv med mennesker. Og trenden er også klar i Danmark. Her er allerede sat bævere ud i flere våd- og skovområder i Danmark. Og DNA-analyser af ekskrementer og byttedyr-rester viser, at der de seneste par år har været 11 forskellige ulve i Danmark. 

-Det er ikke mere end et par nætter siden, at folk med interesse for ulve registrerede ulvehyl i Jyllands skove, og forleden blev kendt, at der snart vil blive sat elge ud i Lille Vildmose, fortæller Thor Hjarsen, WWF Verdensnaturfondens skovbiolog, og forsætter: Alle disse store pattedyr bidrager til både Europas og Danmarks skovnatur og biodiversitet. Når de store pattedyr vender tilbage, eller sættes ud, skaber de den dynamik i naturen, som vi har savnet mange steder, i sær i de danske skove.  

Et ændret skovlandskab bydes velkommen
Store rovdyr og græsædere påvirker vegetation direkte og dermed også skovlandskabet. Når en bæver bygger sit bo, opstår der nye vådområder, og en ulvs tilstedeværelse ændrer rådyrenes vaner, således at deres græsningstryk ændres. Og det betyder noget:
 
- På sigt kommer vi til at opleve en anden og mere spændende natur – også i Danmark. At dyrene så også viser sig at tilpasse sig den natur vi tilbyder dem, og konflikterne derfor er minimale, er endnu en rigtig god nyhed.   

Danskerne vil se vilde dyr i naturen
De store pattedyr skaber også øget interesse for den danske natur. I følge Friluftsrådet siger 3 ud af 10 danskere, at det at kunne se vilde dyr i den danske natur, og at der bliver mere natur i Danmark er det, der kan få os op af stolene og selv komme ud og opleve naturen i Danmark:

-De store pattedyr er med til at øge interessen for naturen – og med interessen følger ønsket om at beskytte. WWF Verdensnaturfonden ser derfor de store pattedyr som rigtigt gode ambassadører for naturbeskyttelsen – også herhjemme, forklarer Thor Hjarsen    

Danske truede dyr - primært i skovene
I Danmark er størstedelen af vores truede og sårbare dyre- og plantearter knyttet til skovene – og i sær til løvskovene. Netop derfor er en beskyttelse og hensynsfuld skovdrift så vigtig. WWF Verdensnaturfonden sætter netop nu fokus på de danske skoves biodiversitet i samarbejde med landets førende forskere fra Center for Makroøkologi og Evolution på Københavns Universitet. Biolog Thor Hjarsen afslutter:

-Vi undersøger hvordan man bedst kan beskytte skovenes biodiversitet i forhold til de mange samfundsmæssige behov, som skovene også har. Hvor kan man for eksempel producere tømmer, beskytte grundvand og skabe rekreativ værdi i de danske skove – og samtidigt beskytte og forbedre de mest truede arters levevilkår?  

Resultaterne fra dette samarbejdet offentliggøres i løbet af 2015.
Ulven er en naturlig bestanddel af dansk og europæisk natur og kan have positive effekter på økosystemet.
© Klein & Hubert / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus