FN vedtager historisk resolution imod wildlife-kriminalitet | WWF Denmark

FN vedtager historisk resolution imod wildlife-kriminalitetNyhed lagt på den 30 juli 2015   |  
WWF Internationals generaldirektør Marco Lambertini hilser FN-resolutionen varmt velkommen.
© WWF-Canon/Richard Stonehouse
Mens en bølge af wildlife-kriminalitet uden fortilfælde skyller ind over verden, vedtog FN i dag en historisk resolution, der forpligter alle lande til at stramme op på deres kollektive bestræbelser på at afslutte den globale krybskytter-krise og tackle den enorme illegale handel med vilde dyr.
 

Resolutionen er resultatet af tre års diplomatiske bestræbelser. Det er første gang nogensinde, at verdens nationer erkender alvoren af ​​wildlife-kriminaliteten, og erkender det presserende behov for at forene kræfterne i bekæmpelsen af wildlife-kriminaliteten.

WWF Internationals generaldirektør Marco Lambertini hilser FN-resolutionen varmt velkommen:
 
- FN-resolutionen markerer en ny fase i kampen mod wildlife-kriminalitet, som truer utallige arter med udryddelse, og bringer den nationale sikkerhed og bæredygtige udvikling i fare. Denne skelsættende resolution beviser, at bekæmpelsen af wildlife-kriminalitet ikke længere bare er et ’miljømæssigt’ spørgsmål, og ikke længere et problem, som kun få nationer bekymrer sig om. Bekæmpelsen af wildlife-kriminalitet er nu en prioriteret for alle nationer.
 
FN-resolutionen understreger, at wildlife-kriminaliteten også er med til at underminere god regeringsførelse, retsstaten,  lokalsamfundenes velfærd, og at den finansierer kriminelle netværk og væbnede konflikter.
 
Alle 193 FN-medlemsstater erkender med vedtagelsen af FN-resolutionen, at wildlife-kriminaliteten kun kan bekæmpes i fællesskab. Alle landene er enige om at styrke det regionale og internationale samarbejde mod krybskytteri og illegal handel med dyr og dele af dyr.
 
Sammen med en styrkelse af retslige processer og retshåndhævelse, opfordrer FN-resolutionen landene til aktivt at inddrage de lokale samfund i kampen mod ulovlig handel med dyr.
 
Følg Nepals eksempel
- Nepal har på kun tre år formået fuldstændig at standse krybskytteriet mod næsehorn. Takket være en kombination af politisk vilje, dedikerede rangers, og ægte samfundsdeltagelse - nu er det op til andre lande til at følge Nepals eksempel, siger Elisabeth McLellan, leder af WWF Internationals Wildlife Crime-initiativ.
 
I begyndelsen af 2016 skal FN-generalsekretæren aflægge en årsrapport om den globale wildlife-kriminalitet og landenes gennemførelse af FN-resolutionen - sammen med anbefalinger til yderligere foranstaltninger.
 
- WWF vil nu fokusere på at hjælpe lande i deres arbejde med at gennemføre FN-resolutionen og hjælpe med at standse wildlife-kriminaliteten en gang for alle, understreger WWF Internationals generaldirektør Marco Lambertini.
 
WWF Internationals generaldirektør Marco Lambertini hilser FN-resolutionen varmt velkommen.
© WWF-Canon/Richard Stonehouse Forstør
Truede dyr-partner banner
© WWF Forstør
elfenben elefant kill trade stop handlen
Ivory products carved from poached ivory elephant tusks & rhino horn confiscated by anti-poaching patrols, Gabon, Africa.
© WWF / Bas Huijbregts Forstør
Afrikansk elefant - offer for krybskytteri (Virunga National Park i DR Congo).
© Virunga National Park Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus