Arktiske stater vedtager historisk isbjørneaftale | WWF Denmark

Arktiske stater vedtager historisk isbjørneaftaleNyhed lagt på den 02 september 2015   |  
Isbjørn på bagbenene
© Elisabeth Kruger/WWF-US
For første gang nogensinde forpligter alle fem isbjørne-lande sig til en aftale, der skal beskytte isbjørne i hele Arktis
 
De fem lande, der er hjemsted for verdens isbjørne – Danmark/Grønland, Canada, Norge, Rusland og USA – har i dag forpligtet sig til den første arktiske handlingsplan om beskyttelse og forvaltning af isbjørnen og dens levesteder. 
 
Handlingsplanen, der blev færdiggjort på denne uges møde for isbjørnelande i Ilulissat i Grønland, forpligter landene til en tiårsplan, der adresserer direkte trusler mod isbjørne som skibsfart, olie- og gasefterforskning og konflikter mellem isbjørne og mennesker.
 
Den nye aftale bringer glæde hos WWF Verdensnaturfonden, der gennem årene har gjort en massiv indsats for at beskytte isbjørnen:
 
- Knap halvdelen af verdens isbjørnebestande lever på tværs af landegrænser, så international koordinering er helt nødvendigt, hvis isbjørnene skal trives i fremtiden. Næste skridt bliver at sikre finansiering, så planen kan føres ud i livet, siger direktøren for WWF’s arktiske program Alexander Shestakov, der deltog i mødet i Ilulissat.
 
Den største trussel mod isbjørne kommer i dag fra klimaforandringerne og tabet af den havis, hvorfra isbjørnen bor og jager. Lande både i og uden for Arktis bidrager til ødelæggelsen af isbjørnens levesteder – primært ved afbrænding af fossile brændsler. 
 
I Arktis finder den globale opvarmning sted dobbelt så hurtigt som i resten af verden og forskning peger på, at to tredjedele af verdens isbjørne kan være forsvundet i 2050, fordi havisen forsvinder. 
 
- Den aktuelle handlingsplan er med til at reducere de direkte trusler mod isbjørnene, men deres langsigtede velbefindende afhænger af, om vi kan sikre, at havisen består, siger Shestakov.
  
- For at sikre det, kræver det verdensomspændende investeringer i vedvarende energi og omfattende reduktion af udledningen af CO2 – både i og uden for Arktis, siger han videre.
 
Dagens vedtagne handlingsplan bygger på tidligere løfter fra et isbjørnetopmøde i Moskva i 2013, hvor isbjørnelandene lovede handling for at begrænse klimaforandringer, truslerne mod isbjørnens levesteder og konflikter mellem isbjørne og mennesker. 
 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus