Gummi til bildæk truer Myanmars skove | WWF Denmark

Gummi til bildæk truer Myanmars skoveNyhed lagt på den 16 november 2016   |  
I Myanmars store skove er livet vildt
© WWF
Store dele af skovene i Myanmar er i fare for at blive fældet til fordel for gummiplantager. Den udfordring gør WWF Verdensnaturfonden noget ved og samler lokale gummibønder, udenlandske virksomheder og højtstående politikere for at øge efterspørgslen på bæredygtig gummi.

Der er ikke mange steder på jorden, hvor træer står side om side kilometer efter kilometer og bliver til store smukke sammenhængende skove. Helt uberørte, fulde af vilde dyr og sjældne planter, hvor mennesker kun sjældent kommer. Sådanne store mystiske skove findes stadig i Myanmar. Endnu. For det er et spørgsmål om tid før skovene skrumper ind til fordel for store gummiplantager.

Gummi har i mange år været en vigtig del af Myanmars eksport og er i dag hovedindtægten for 90 % af landets familielandbrug. Men gummiproduktion kræver plads, og den plads bliver skaffet ved at fælde urskov.

I Myanmars sydligste region, Thanintharyi, som er på størrelse med Danmark, er der fældet et skovareal, der er omkring dobbelt så stort som Bornholm alene over de seneste 16 år. Det er i dette grænseland mellem Myanmar og Thailand at ca. 250 af verdens i alt knapt 3900 vilde tigre lever.  Men nu hvor Myanmar har fået en ny regering er landet ved at åbne sig for den vestlige verden, og det skaber mulighed for at samarbejde med endnu flere udenlandske virksomheder, der også er interesseret i landets gummiproduktion. Derfor er endnu mere af tigrenes skov i fare for at forsvinde.

Bæredygtig gummi er løsningen
Udviklingen kan hurtigt blive den, at endnu mere urskov bliver fældet for at gøre plads til flere gummiplantager. Med mindre, der bliver sat fokus på at producere gummiet på en ny og mere bæredygtig måde - uden at det går ud over bøndernes indtægt og landets eksportkurve.

- Den bedste løsning på fremtidens efterspørgsel på gummi er at gøre den produktion, der allerede er i landet mere bæredygtig. Med en bæredygtig produktion understøtter vi bøndernes indtægt, den nationale eksport og bevarer skovene.  Med WWF’s kendskab og relationer til lokalsamfundet, det politiske niveau og udenlandske virksomheder er det lykkedes os at samle alle interessenter til en konference i Yangon i dag, hvor både de udenlandske virksomheder og embedsfolk fra landets handelsministerium er til stede. De er samlet for at diskutere mulighederne for at etablere varekæder for bæredygtig gummi og skubbe Myanmars gummiproduktion i en bæredygtig retning. Der er stor interesse, så vi er bestemt positive, siger seniorrådgiver i WWF Verdensnaturfonden, Trine Glue Doan, der er ansvarlig for arbejdet med bæredygtig produktion i Myanmar.

WWF er også inviteret af Myanmars handelsministerium til at være med i et specielt udvalg, der skal fremme bæredygtig produktion af gummi i landet og i den nationale eksportstrategi for gummi.

Aftagerne af gummiet er i dag lande som Kina og Japan, hvor virksomheder som Goodyear og Michelin bruger gummiet til at lave bildæk.

Forandring på øverste politiske niveau
Konferencen i Yangon i dag markerer med sine deltagere fra det øverste politiske niveau, at regeringen tager deres naturværdier alvorligt.

Formålet med at skabe kontakt mellem udenlandske virksomheder og det nationale handelsministerium er at skabe et markedstræk på den bæredygtigt producerede gummi. Det er til fordel for skovene samtidig med, at det ikke går ud over lokalbefolkningens indtægt.

Det er planen, at det bæredygtige certificerede gummi, der f.eks. kan blive FSC-certificeret, skal være med til at give de lokale bønder en højere indtægt. De lokale kan få flere penge for deres gummi, hvis det bliver FSC-certificeret. På den måde bliver skovene beskyttet bedre samtidig med, at de lokale får et bedre indkomstgrundlag.

Fra dansk side er projektet støttet via midler fra Danida og WWF Verdensnaturfonden.

Vær med til at gøre en forskel ved at blive Tigerpartner. Tryk her.

 
I Myanmars store skove er livet vildt
© WWF Forstør
Konference i Yangon, hvor nøglepersoner fra virksomheder, ministerier og lokalsamfund mødes.
© WWF Myanmar Forstør
Når de rigtige mennesker mødes kan vigtige alliancer opstå. Nøglepersoner fra gummiproduktion, virksomheds-aftagere og det lovgivende niveau mødtes i Yangon sammen med WWF.
© WWF Myanmar Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus