Nu er der håb for lomvien i Grønland | WWF Denmark

Nu er der håb for lomvien i GrønlandNyhed lagt på den 13 januar 2017   |  
Lomvier (Uria lomvia) på fjeldside
© © Global Warming Images / WWF
Med en hel jagtsæsons forsinkelse kommer det grønlandske selvstyre nu endelig med den nye fuglebekendtgørelse, som regulerer jagten på den stærkt truede lomvie.

Grønlands Naturinstitut og flere organisationer, heriblandt WWF Verdensnaturfonden, har længe plæderet for en midlertidig totalfredning af den udryddelsestruede fugl. Den samlede grønlandske lomviebestand er reduceret med 35-40 procent de sidste 25 år, hvis man ser bort fra Qaanaaq-området. I visse områder er bestanden faldet med over 70 procent.

Den nye fuglebekendtgørelse freder ikke lomvien, men indeholder dog store begrænsninger i jagtperioder og dagskvoter.

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts, når indeværende jagtsæson er slut.

- Vi havde håbet, at man havde totalfredet lomvien midlertidigt, og at bekendtgørelsen havde været gældende allerede i denne jagtsæson, men vi er glade for, at Naalakkersuisut trods alt har lyttet til biologerne og taget skridt i den rigtige retning. Forhåbentlig vil det betyde, at der også i fremtiden findes lomvier på de grønlandske fuglefjelde, siger Kaare Winther Hansen fra WWF Verdensnaturfondens kontor i Grønland.

En meningsmåling, som HS Analyse foretog på vegne af WWF i sommer, viste, at hele 60 procent af den grønlandske befolkning går ind for en midlertidig totalfredning af lomvien.

Tilbagegangen i lomviebestanden skyldes formentlig en kombination af jagt og klimaændringer i fuglenes overvintringsområder. 
Lomvier (Uria lomvia) på fjeldside
© © Global Warming Images / WWF Forstør
Projektkoordinator Kaare Winther Hansen fra WWF i Grønland
© WWF Denmark Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus