World Wildlife Day - WWF hylder verdens natur og de vilde dyr! | WWF Denmark

World Wildlife Day - WWF hylder verdens natur og de vilde dyr!Nyhed lagt på den 02 marts 2017   |  
Pandaen - en af de store 2016-succeshistorier.
© © Bernard De Wetter / WWF
Det er i dag World Wildlife Day, og verdens natur og vilde dyr er i fokus verden over. WWF fejrer dagen med et tilbageblik på 5 store succeshistorier fra 2016

Af Ronyia Sindi

Menneskets overudnyttelse af klodens ressourcer har store konsekvenser for planetens vilde dyr. Størrelsen af udvalgte bestande af hvirveldyr – fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr – er således faldet med 58 procent siden 1970.


Det viste den 11. udgave af Living Planet Report, som WWF International udgav oktober 2016. Rapporten bygger på omfattende data for udviklingen i 14.152 bestande af 3.706 arter af hvirveldyr i perioden 1970 til 2012.

Rapporten dokumenterede, at hvis udviklingen fortsætter som hidtil, så vil størrelsen af udvalgte dyre-bestande være faldet med hele 67 procent i år 2020.  

- Grundet forskellige menneskeskabte faktorer som krybskytteri, klimaforandringer og ødelæggelse af verdens naturområder, er vi nået til et kritisk punkt for mange af de mest sårbare arter. Truslerne til trods har det seneste år også budt på en række succeser inden for wildlife. Der er stadigvæk lang vej igen, hvor små – men vigtige succeser – spiller en markant rolle. Det er vigtigt, at fremgangen fortsætter og at succeshistorierne bliver delt med verden. Vi har derfor høje forventninger til World Wildlife Day 2018, siger Margaret Kinnaird, leder af WWF International Wildlife sektion.
 
Fem succeshistorier
  • Den vilde tiger er for første gang i fremgang. Fra år 2010 til 2016 steg antallet fra 3200 tigre til 3890.
     
  • Pandaen er i svag fremgang. Derfor er pandaen gået fra kategorien ‘truet’ til ‘sårbar’. Der er nu 1.864 pandaer i naturen. En stigning på 268 i forhold til den tidligere optælling i 2003.
     
  • Under verdens største møde om ulovlig handel med truede dyr,  CITES’ CoP17-møde (CITES er FN-konventionen om illegal handel med dyr og planter), september 2016, blev det besluttet, at al handel med skældyr - det mest illegalt handlede truede dyr – skal forbydes. 
  • Ved udgangen af 2016 annoncerede Kina - verdens største marked for elfenben - at man vil forbyde al indelandsk handel med elfenben inden udgangen af 2017. En fantastisk nyhed for verdens elefanter - og en rigtig dårlig nyhed for verdens krybskytter og de kriminelle organisationer og bander, der organiserer det modbydelige krybskytteri. 
  • Sidst, men ikke mindst – WWF har stået i front i kampen for bevarelse af unikke naturområder i verden, bl.a. i Doñana National Park i Spanien. Her blev der på WWF's opfordring sat en stopper for ødelæggelsen af parken, hvor der findes over 4000 forskellige dyre- og plantearter.

Vær med til at beskytte truede dyr. Bliv Truede Dyr Partner
 
Pandaen - en af de store 2016-succeshistorier.
© © Bernard De Wetter / WWF Forstør
Succes: Kina har lovet, at lukke ned for al elfenbenshandel senest ved udgangen af i år.
© Sinziana Maria Demain Forstør
Succes: flere vilde tigre i naturen.
© © David Lawson / WWF-UK Forstør
Skældyret slynger halen om træstammen.
© John E. Newby / WWF Forstør
Spanien - Coto Doñana National Park.
© © Michel Gunther / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus