WWF guider Vietnam mod grøn fremtid | WWF Denmark

WWF guider Vietnam mod grøn fremtidNyhed lagt på den 28 oktober 2013   |  
Girl with toy windmill
© Adam Oswell / WWF
I sidste uge tog WWF Verdensnaturfonden imod en vietnamesisk delegation, der blev vist rundt i det københavnske for at se på vindmøller, biobrændsel og genanvendelse af affald. Grønne løsninger og vedvarende energikilder er helt afgørende for, at Vietnam udvikler sig bæredygtigt, fortæller WWF’s seniorrådgiver i bæredygtig energi og Vietnam, Jacob Fjalland.

Torsdag og fredag aflagde en delegation fra Vietnam endnu engang besøg i København i forlængelse af en rejse til Tyskland. Delegationsbesøget var organiseret af WWF med støtte fra den tyske udviklingsorganisation (GIZ), og sker blot en måned efter, at den vietnamesiske præsident var på statsbesøg i Danmark. Statsbesøget skulle sætte fokus på at øge handels- og investeringssamarbejdet mellem Danmark og Vietnam, og efterfølges allerede nu med besøg fra det vietnamesiske energiministerium, der denne gang var fokuseret på vedvarende energiløsninger.

”Vietnam er i rivende økonomisk vækst, og står foran kæmpe omlægninger og investeringer i energisektoren, så det kan forsyne en voksende befolkning og middelklasse med ren energi. Det er utrolig vigtigt, at landet forvalter dets naturressourcer bæredygtigt, og bygger deres infrastruktur og vækst på vedvarende energikilder. Det er derfor, delegationens opmærksomhed er blevet rettet mod Danmark, da vi ofte bliver fremhævet som én af verdens førende cleantech-nationer.” siger Jacob Fjalland.

”Vietnam har gode forhold for både udviklingen af sol, vandkraft, vind og biomasse til energi. En satsning på at udbygge den vedvarende energi kan hjælpe med at gøre Vietnam mindre afhængig af kul og olie og reducere landets CO2 udledning,” siger Jacob Fjalland.

Særlig interesse for biobrændsel
Torsdag gik turen først til Vindindustrien, og bagefter til Amager Ressource Center (ARC), hvor vietnameserne fik lov at se, hvordan forbrænding, fjernvarme, genanvendelse og byfornyelse kan gå op i en højere enhed, som det er målet med det nye ressourcecenter, der endnu er under opbygning. Det var også med stor interesse, at delegationen blev introduceret for Dong Energy’s nyudviklede teknologi, REnescience, der udtrækker og omdanner organisk materiale fra husholdningsaffald til biobrændsel, med værdifulde biprodukter til genanvendelse.

”Flere danske virksomheder går i front på netop nogle af de grønne energi teknologier, der kan tilpasses vietnamesiske forhold. Derfor blev præsentationen af både vind- og bioenergi modtaget med stor nysgerrighed af vietnameserne. Løsninger indenfor konvertering fra kul til biomasse er jo langt fremme herhjemme, og det er også en løsning som Vietnam ser på for at blive mindre afhængige af fossile brændsler.” siger Jacob Fjalland.

Grønne kilder skaber inspiration
Delegationen blev taget med på en sejlrundtur ud til Middelgrundens Vindmøllepark guidet af Københavns Miljø- og Energikontor, og selvfølgelig rundet af med et besøg til Den Lille Havfrue og kanalrundfart. Fredag gik turen til Energistyrelsen, som allerede har et samarbejde med Vietnam omkring energi effektivisering, og til Avedøreværket, for at se et af verdens mest energieffektive anlæg og et eksempel på konvertering fra kul til biomasse i den danske energiforsyning.

”Virksomheder var meget interesserede i at præsentere de danske teknologier, og i øvrigt gode til at fremhæve de gode erfaringer vi har i Danmark med samspil mellem energimarked, stat og befolkning, der også bliver nødvendig for at fremme den grønne energi i Vietnam. Forhåbentlig kan det bane vejen for ny inspiration, og måske i fremtiden åbne døre for danske eksportmuligheder af grøn energiteknologi til Vietnam.”
Girl with toy windmill
© Adam Oswell / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus