Kritisk truet havskildpadde opdaget i Pakistan | WWF Denmark

Kritisk truet havskildpadde opdaget i PakistanNyhed lagt på den 06 februar 2014   |  
Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) laying eggs on a beach above high water mark. Seychelles.
© © Martin Harvey / WWF
En skildpadde af arten uægte karette er blevet registreret i de pakistanske farvande for første gang nogensinde. Skildpadden blev fundet af lokale fiskere – viklet ind i et net – og WWF i Pakistan kunne senere bekræfte, at skildpadden tilhører arten uægte karette.

Forskere skønner, at der globalt findes under 50.000 individer af arten uægte karette. Selvom det kan lyde af meget, er bestanden faldet mere end 80 procent i løbet af det sidste århundrede, og arten er derfor på den internationale beskyttelsesorganisation IUCN’s røde liste over kritisk truede arter.

Den uægte karette er, som andre arter af havskildpadder, voldsomt truet af indskrænkede levesteder, fordi mennesker ødelægger deres ynglestrande og fødegrundlag i havene, driver rovdrift på deres æg og kød, bruger fiskemetoder, hvor mange havskildpadder ender som bifangst i fiskenet og forurener verdenshavene.

Selvom den uægte karette, ligesom alle andre arter af havskildpadder er beskyttet af internationale organisationer som CITES, der forbyder den internationale handel med dem, er havskildpaddens flotte skjold, som blandt andet bruges til smykker, eftertragtet på det sorte marked. Ulovlig handel udgør derfor en af de største trusler mod havskildpadderne.

Fiskerbåde overvåger hav og dyreliv
Siden 2012 har WWF i Pakistan arbejdet aktivt med at træne skibsbesætninger i at overvåge havet og beskytte dets dyreliv. Mandskabet, som fandt det fangede dyr, befriede havskildpadden nænsomt fra nettet, fotograferede individet og var i stand til at løslade det tilbage i vandet uden skader. Det er derfor en god nyhed, der viser at arbejdet bærer frugt, at mandskabet på fiskerbåden fik reddet skildpadden ud af nettet i live. Mange havskildpadder ender nemlig med at drukne, hvis de ender som bifangst i fiskernes net. Redningen er derfor et skridt i en den rigtige retning, i lyset af de mange trusler, som havskildpadder er udsat for.

”Efter at have arbejdet i disse farvande i 18 år, er denne havskildpadde det mest spændende fund nogensinde. Det er utroligt glædeligt, at vi alle kan være med til at bevare denne smukke og truede art, hvilket har resulteret i, at fundet blev registreret og skildpadden reddet,” siger fiskerbådens kaptajn Shah Zamin.

Den pågældende skildpadde målte 47 cm, og forskere mener derfor, at der er tale om en unge. Fuldvoksne uægte karette-skildpadder kan blive op til en meter i længde og veje 80 kilo. Arten er kendetegnet ved det spidse, buede næb og det takkede skjold, hvis spraglede, brungule farver er årsag til de populære ”bekko” smykker på det sorte marked.

Havskildpadden er et ikon
For WWF er den uægte karette en ikonart, som udover at tilhøre havskildpadderne, der har levet på verdenshavene i over 100 millioner år, også udgør en af de vigtige arter, hvis overlevelse er afgørende for det marine økosystem, de lever i.

WWF arbejder aktivt for, at modarbejde klimaforandringerne, som skader koralrev og dermed også levestederne for havskildpadder og utallige andre arter, og det er derfor vigtigt at overvåge skildpaddernes vandringsruter. WWF bestræber sig på at forbedre kontrollen med den illegale handel, og også at beskytte skildpaddens ynglestrande. WWF arbejder også stærkt for, at reducere antallet af havskildpadder, som havner i fiskenet som bifangst, ved at støtte udviklingen af bæredygtige fiskemetoder.  
Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata) laying eggs on a beach above high water mark. Seychelles.
© © Martin Harvey / WWF Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus