1 mio. km2 natur i Europa er nu beskyttet | WWF Denmark

1 mio. km2 natur i Europa er nu beskyttetNyhed lagt på den 22 maj 2014   |  
Sønellike, Hav, Stenrev
Sønelliken kan findes på både kystnære og dybere liggende stenrev. Den kaldes også almindelig søanemone. Læsø Tindel.
© Jan Nicolaisen, Orbicon
Europa har nået en milepæl i beskyttelsen af unik natur og rummer nu 1 million km2 beskyttede Natura-2000 områder – eller hvad der svarer til 142 gange Sjællands størrelse eller 1 millard parcelhusgrunde. Det offentliggjorde EU’s miljøkommissær Janez Potocnik onsdag i Bruxelles ved uddelingen af EU-Kommissionen nye Natura 2000-priser, der skal fejre og fremme arbejdet for naturbeskyttelse i Europa.

Hovedprisen i kategorien ’Naturbevarelse’ gik til Bulgarien for arbejdet med at bevare Kejser-ørnen ved blandt andet at isolere elnet for at sikre ørnes jagt- og ynglepladser. Leder af WWF’s europæiske kontor Tony Long sad med i juryen.

Danmark har 252 beskyttede områder
Natura 2000-områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. De europæiske lande har forpligtet sig til at beskytte disse områder under blandt andet EU’s Habitatdirektiv. I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder både til vands og på landjorden. De udgør tilsammen ni procent af landarealet – som Fyn med omliggende øer – og 18 procent af havarealet.

”Det er en kæmpe milepæl, at vi nu har over 1 million km2 beskyttet natur i EU-landene. Natura 2000-områderne udgør en vigtig brik i arbejdet for at få stoppet tilbagegangen i naturen, ” siger Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Desværre ser det skidt ud for den danske indsats for beskyttede områder, særligt til havs. Og i en EU-opgørelse, der sammenligner landenes indsats under havstrategidirektivet, får Danmark en bundplacering blandt landene omkring Nordatlanten – kun Portugal klarer det værre end os.

”Størstedelen af de arealer på havet, som Danmark har udpeget som Natura 2000-områder er stadig uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter. Derudover er de små og gælder kun en række begrænsede naturtyper, og er altså ikke repræsentative for mangfoldigheden i den danske havnatur,” understreger Gitte Seeberg og fortsætter:

”Det er derfor på tide, at Danmark tager sine nationale og internationale forpligtigelser seriøst og tager ordentlig hånd om vores værdifulde marine natur. For eksempel ved at oprette flere og større beskyttede havområder, der repræsenterer den biologiske mangfoldighed af arter og økosystemer i de danske farvande,” siger Gitte Seeberg.

Befolkningen ønsker flere beskyttede områder
Ifølge en undersøgelse gennemført af EU-kommissionen sidste år svarer ni ud af ti europæere, at tilbagegangen af dyrearter og naturtyper er et alvorligt problem. Og 93 procent af de adspurgte er enige i, at EU bør oprette flere beskyttede naturområder.

”Vi opfordrer derfor danskerne til på søndag at sætte deres kryds ved de kandidater, der vil arbejde for et mere grønt Europa – ligesom vi opfordrer de politikere, der bliver valgt til Europa-Parlamentet, til at kæmpe for flere og langt bedre beskyttede områder, så vi også i fremtiden kan have en rig natur og dyreliv i Europa,” understreger Gitte Seeberg.
 
Sønellike, Hav, Stenrev
Sønelliken kan findes på både kystnære og dybere liggende stenrev. Den kaldes også almindelig søanemone. Læsø Tindel.
© Jan Nicolaisen, Orbicon Forstør
Stenrev, Hav
Trindelpigget søstjerne, Læsø Tindel
© Orbicon Forstør
Hav Stenrev
Stort Søpindsvin
© Orbicon Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus