Danmark er omgivet af hav, men de færreste af os tænker over det mylder af liv, vores danske farvande rummer. Vidste du for eksempel, at der i Vesterhavet, Skagerrak og Kattegat findes sømrokker? En art, der har svømmet på Jorden i tusindvis af år. Inden du bliver alt for glad for sømrokker, skal du dog vide, at hver syvende af klodens rokker er truet af global udryddelse pga. overfiskeri og bifangst. Sømrokken kan derfor nå at forsvinde i Danmark, før vi rigtigt lærer den at kende.

Derfor har WWF Verdensnaturfonden og H&M indgået et samarbejde, som sætter fokus på det hav af liv, der befinder sig i vandene rundt omkring Danmark, blandt andet ved at sætte sømrokker ud. Siden 2018 har de små sømrokker vokset sig store, og i august 2020 sætter vi de første sømrokker ud i Kattegat.

Færre poser - flere sømrokker

Uden at vide det har du måske været med til at støtte udsættelsen af sømrokkerne. Projektet er nemlig finansieret af det gebyr på poser, som H&M i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden introducerede i 2018. Siden da har H&M i Danmark både reduceret deres poseforbrug med 60% og samlet penge ind til sømrokkeprojektet. Samtidig har de inspireret masser af andre virksomheder til at følge trop. Og i dag er der ingen af os, der løfter et øjenbryn, når vi skal betale for en pose.

Sømrokkerne viser vejen

Udsættelse af sømrokkerne beriger vores farvande, men projektet skal også gøre danskerne mere bevidste om den kæmpe naturrigdom, som vores danske have rummer. For havet myldrer af liv og biodiversitet, som vi skal bevare og værne om. Samtidig giver de udsatte sømrokker os masser af vigtig viden, som vi skal bruge, så vi kan beskytte dem bedre i fremtiden. Hvis du aldrig har tænkt over, hvor vildt vores hav er, så viser sømrokkerne vejen.

 

Hvad er op og ned på sømrokken

Sømrokken (Raja clavata) er en af de mest almindelige rokkearter i de danske farvande. Den lever kystnært i det meste af Østatlanten, Middelhavet og hele vejen ned langs Afrikas vestkyst. Rokken er brunlig med mørke og lyse pletter, og den har små torne (derfor referencen til søm i navnet) ned langs ryggen.

 

Bestanden af sømrokker er faldet markant, særligt i Nordsøen, og sømrokken vurderes nu på globalt plan som ’Nær Truet’. Dens vinger er nemlig en yndet spise mange steder i verden, og derfor fanges rokken i store mængder af især den hollandske og engelske fiskeflåde. Det er farligt for arten, da rokkers biologi er sådan skruet sammen, at de vokser langsomt, bliver sent kønsmodne og får få unger. De er derfor meget sårbare over for overfiskeri.

Rokkerne har svømmet i havet lige siden, dinosaurerne havde deres gang på Jorden, og nu kan vi over et par menneskegenerationer risikere at gøre en ende på deres liv, hvis ikke vi gør os umage med at passe bedre på dem.

Mød en sømrokke

Du skal være mere end almindelig heldig, hvis du skal få øje på en sømrokke i det åbne hav. Tag i stedet i Kattegatcentret, og se de rokker, der er i gang med at vokse sig store. Her kan du hilse på rokkerne, som på sigt vil blive sat ud i det åbne hav. Hold øje med Kattegatcentrets program, hvor der løbende annonceres spændende rokkeaktiviteter.

 

 

 

De tjekkede sømrokker

Før sømrokkerne kommer ud i det danske hav, er der en masse ting, der skal være i orden. Vi har lange tjeklister, der skal sikre, at alt er i orden og at sygdomme, parasitter eller andet ikke gør skade på havets økosystem. Derudover udfører vi også DNA-undersøgelser på projektets sømrokker og de sømrokker, der allerede lever i Kattegat, så de sikrer, at de passer sammen genetisk.

Vi samarbejder med Kattegatcenteret i Grenå omkring avlsarbejde, og Kattegatcentrets dyrepassere og biologer varetager det daglige dyrehold. Som en del af projektet arbejder vi også med at konvertere IUCNs retningslinjer for udsætninger af landdyr til også at omfatte store fisk. Sømrokkerne bliver udstyret med særlige tags, såkaldte floytags, så vi kan se, hvor de bevæger sig hen.

Hvis en rokke går i nettet

Det er forbudt at fiske direkte efter sømrokken i Skagerrak og Kattegat. Er du en fisker, som får en sømrokke i nettet, så sæt den ud igen, hvis den er levende. De er ret sejlivede og kan ofte godt overleve sådan en rutsjetur med at blive fanget i net, hevet op på en båd og sat ud igen. Husk også at notere det i din PO-dagbog.