WWF Verdensnaturfonden ledes af en bestyrelse på op til ni medlemmer. Bestyrelsen består et miks af forretningsfolk og forskere. Alle medlemmer af bestyrelsen er ulønnet.

Formand

Professionelt bestyrelsesmedlem Nils Smedegaard Andersen

Øvrige medlemmer

Adm. direktør Lars Ole Kornum

Direktør Anne-Marie Skov

Advokat Johan Løje

Professor Carsten Rahbek (næstformand)

Partner Lars Eismark

Tidl. dir. Peter Bonne Eriksen

Lektor Eline Lorenzen

Lektor Signe Normand Andersen