Videnskabeligt udvalg består af nogle af Danmarks førende forskere inden for WWFs arbejdsområde. Udvalget rådgiver og sparrer med WWF Verdensnaturfonden på udvalgte temaer. Udvalget mødes fire gange om året.

Medlemmer af WWF's Videnskabelige Udvalg

Professor Carsten Rahbek (formand)

Professor Ole Mertz

Professor, dr. scient Lene Lange

Udviklingschef, Jesper Raakjær

Seniorkonsulent, Cand. scient. Birgith Sloth

PhD lektor, Stig Jensen

Lektor, Eline Lorenzen

Associated professor, Peter Rask Møller

Lektor, Signe Normand Andersen