Vi gør vores yderste for, at de bidrag vi modtager fra medlemmer, partnerskaber og som enkeltdonationer gør størst mulig nytte, der hvor der er brug for det.

For at vi kan levere den bedste indsats nu og i fremtiden, går en del af bidragene til fortsat at skaffe bidrag fra medlemmer samt oplyse om tilstanden på vores planet.

En mindre del af dit bidrag går til at drive organisationen. Resten, og det er langt den største del, går til projekterne rundt om på kloden.

Fordeling

WWF Verdensnaturfonden oplever fortsat stabil økonomisk udvikling og opnåede i år et overskud på tkr. 6.280, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Egenkapitalen er forøget til 14 mio. kr. De samlede indtægter udgjorde i alt 59 mio. kr. som blev anvendt som vist i figuren ovenfor.

Vi brugte i år 64 % af de samlede indtægter til miljøfaglige indsatser. Budgettet for det kommende år viser en stabil egenkapital samtidig med forøget støtte til miljøfaglige indsatser og investeringer i fundraising og oplysningsaktiviteter med afsæt i den nye strategi for fonden for perioden 2018-21.