Ledelse | WWF Denmark

LedelseGeneralsekretær

Bo Oeksnebjerg

Secretary General / CEO WWF Denmark

WWF-Denmark

+45 35 36 36 35

Lea Kristensen

Personal Assistant to Secretary General, CEO (maternity leave)

WWF-Denmark

+45 22688125

Emma Klint Koefoed

Personal Assistant to Secretary General, CEO (barselsvikar)

WWF-Denmark

+45 22 68 81 14

Kommunikation, presse og fundraising

Cirkeline Buron

Communications & Fundraising Director

WWF-Denmark

+45 22688121

Miljøfaglig afdeling

Jacob Fjalland

Conservation director

WWF-Denmark

+45 22688124

Økonomi & support

Anders Adrian

CFO

WWF-Denmark

+45 31 41 90 70