Fem partier støtter wildlifecrime-pakken | WWF Denmark

Fem partier støtter wildlifecrime-pakkenNyhed lagt på den 26 september 2017   |  
Danmark er sakket bagud i kampen mod wildlife-kriminalitet set i forhold til vore nabolande.
© WWF/Folke Wulf
Støtten til WWF Verdensnaturfondens wildlifecrime-pakke vokser på Christiansborg

Fem partier bakker nu helt eller delvist op om WWF-pakken. Nemlig Socialdemokratiet, de konservative, de radikale, Alternativet og SF.

WWF er i intensiv kontakt med Folketingets øvrige partier - og de to ressortministre, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)og justitsminister Søren Pape-Poulsen (K) - om yderlige politisk støtte til pakken.

Baggrunden for WWF-pakken er, at smugling og handel med udryddelsestruede dyr eksploderer lige nu. Til trods for, at de danske myndigheder ikke bruger de samme avancerede metoder som resten af Europa, anholder politiet kriminelle dyre-smuglere ved Danmarks grænser hver eneste uge. Men alt for mange slipper.
 
Dansk lovgivning - der skal beskyttede de truede dyr - er blandt de slappeste i Europa. Den maksimale straf for alvorlig widllife-kriminalitet i Danmark er et års fængsel. Det er en af de aller laveste strafferammer i Europa. Dermed risikerer Danmark at ende som et paradis for wildlife-kriminelle. Det må ikke ske.
 
Derfor har WWF Verdensnaturfonden fremlagt en wildlifecrime-pakke, som består af fem klare krav. WWF arbejder netop nu på at samle politisk flertal bag pakkens fem tiltag.

Her er WWF's fem krav
1) Giv politiet lov til at aflytte og beslaglægge elektronisk post

I Danmark anses selv alvorlig wildlife-kriminalitet for en så ubetydelig forseelse, at politiet ikke må aflytte telefoner eller beslaglægge elektronisk post i efterforskningen.
 
Det betyder, at politiets chancer for at opklare alvorlig wildlife-kriminalitet er forsvindende lille.
 
Det er helt uholdbart.
 
WWF Verdensnaturfonden: Politiet skal have adgang til telefonaflytning og til elektronisk post i efterforskningen af wildlife-kriminalitet.
 
2) Samme strafferamme som vore nabolande
Den danske strafferamme på kun ét års fængsel er blandt de allerlaveste i EU. Sverige har f.eks. fire år, Tyskland har fem år og Holland har en strafferamme på seks år for alvorlig wildlife-kriminalitet.
 
Den lave strafferamme trækker den internationale wildlife-kriminalitets bagmænd til Danmark.
 
Det må ikke ske.
 
Danmark skal være blandt de skrappeste – ikke de slappeste – til at bekæmpe handlen med truede dyr.
 
WWF Verdensnaturfonden: Indfør en strafferamme på op til seks års fængsel for alvorlig wildlife-kriminalitet.
 
 
3) Anskaf sporhunde 
Det er let at afsløre smugling af truede dyr. Særlige sporhunde, der kan opsnuse truede dyr, bruges allerede med succes i mange lande omkring os.
 
Men Danmark har ingen sporhunde.
 
Det dur simpelthen ikke.
 
WWF Verdensnaturfonden: Danske toldere skal have sporhunde, der kan opsnuse truede dyr og genstande lavet af kropsdele fra truede dyr. Minimum i en test-periode.
 
4) Tag DNA-stikprøver
Det er stadig lovligt at handle med elfenben og næsehorns-horn fra før 1947. Derfor hvidvasker wildlife-kriminelle deres bytte ved at forfalske papirer og tilladelser, så elfenbenet og hornene fremstår som antikviteter.
 
Det må og skal stoppes.
 
WWF Verdensnaturfonden: Myndighederne skal regelmæssigt tage DNA-stikprøver af påstået antikke elfenbens- og næsehornsprodukter. Minimum i en test-periode.
 
5) Mere kontrol - særligt i Københavns Lufthavn
Mange lande sydpå straffer smugling af sjældne dyr med op til 16 års fængsel. Derfor rykker den organiserede wildlife-kriminalitet tættere og tættere på Danmark. Senest har politiet stoppet storstilet smugling af elfenben og næsehorns-horn i Berlin og Amsterdam.
 
Samtidig har dansk politi og toldere de seneste år fået nye, ressourcekrævende opgaver.
 
Danmark – og især Københavns Lufthavn – må ikke ende som smuglernes foretrukne transitland for truede dyr.
 
WWF Verdensnaturfonden: Politi og told-kontrollen skal have flere ressourcer øremærket til kontrol af wildlife-kriminalitet, særligt i Københavns Lufthavn.

Du kan skrive under på pakken her.
 

 
Danmark er sakket bagud i kampen mod wildlife-kriminalitet set i forhold til vore nabolande.
© WWF/Folke Wulf Forstør
WWF ønsker øget kontrol med wildlifekriminalitet - særligt i Københavns Lufthavn.
© WWF Forstør
Danmark har ingen sporhunde, der kan opsnuse elfenben, næsehornshorn og andre dele fra truede dyr.
© WWF-UK Forstør

Kommentarer

blog comments powered by Disqus