Danmarks biodiversitet 2010 | WWF Denmark

Danmarks biodiversitet 2010Nyhed lagt på den 01 juni 2010   |  
Ejrnæs, R. et al., ”Danmarks Biodiversitet 2010 – Status, udvikling og trusler”, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 152 s., Faglig rapport fra DMU nr. 815

Rapporten undersøger om Danmark har nået EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2010. Undersøgelsen gennemføres for skov, kyst, græsland, hede, mose, eng, søer, vandløb, hav, agerland og det urbane landskab. For hvert af disse økosystemer er udvalgt mellem 10 og 20 elementer, som tilsammen repræsenterer der truede arter, levesteder og processer i økosystemet.

I alt vurderes udviklingen af 139 elementer af biodiversitet, hvoraf 47 % er i tilbagegang, 25 % er stabile eller i fremgang og 28 % har ukendt udvikling. For hvert økosystem fremlægges baggrunden for udviklingen i form af en status for biodiversiteten og en gennemgang af trusler. Genetisk diversitet vurderes som vigtige for den samlede biodiversitet.

Rapporten konkluderer, at der er behov for hurtig handling og bedre viden, hvos tabet af biodiversiteten skal standses.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus