Økologisk infrastruktur i Danmark | WWF Denmark

Økologisk infrastruktur i DanmarkNyhed lagt på den 01 februar 2002   |  
”ØKOLOGISK INFRASTRUKTUR I DANMARK - Præsentation af en overordnet vision for landskabsplanlægningen og naturforvaltningen på nationalt niveau” Udredning og debatoplæg fra Nepenthes Af Martin Schneekloth, Signe Frydenlund, Anja Laug Hørnell Udgivet af Nepenthes, Februar 2002, betalt af Nepenthes og 92-gruppen.

Resumé:

Rapporten handler om landskabsplanlægning, biodiversitet og naturforvaltning i Danmark. Som titlen angiver, er rapportens hovedfokus en overordnet vision for for et økologisk infrastrukturnetværk i Danmark.

Rapporten opsummerer visse væsentlige internationale anbefalinger og forpligtelser med relevans for et landsdækkende økologisk netværk i Danmark. Der samles op på tidligere internationale anbefalinger til udformningen af et nationalt netværk af beskyttede naturområder, og mulighederne for en europæisk strategi for landskabsdiversitet. Ligesådan gengives Wilhjelmudvalgets anbefalinger til sikring af den biologiske mangfoldighed.

Rapportens hoveddel er en gennemgang af relevansen af et økologisk infrastrukturnetværk, dvs. kerneområder, korridorer og bufferzoner. Kategoriseringen er relevant i forhold til prioritering af midler i naturbeskyttelsen. Desuden præsenteres relevansen af et grønt netværk for dansk turisme, og endelig opsummeres på de samfundsøkonomiske vurderinger i forhold til et grønt infrastrukturnetværk.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus