Støt via arv og testamente | WWF Denmark


 
	© Martin Harvey / WWF

Arv

Lad naturen arve

Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre – vi har lånt den af vores børn.

Sådan sagde en indianerhøvding for snart 150 år siden. Ordene er stadig meget aktuelle i dag, hvor mennesket i løbet af en generation eller to formår at ødelægge, hvad naturen har udviklet gennem millioner af år.  

Hvorfor betænke WWF?

Hver gang WWF Verdensnaturfonden modtager en arv, stor som lille, er det en gave til fremtiden. En gave som muliggør en ekstra indsats på særligt aktuelle områder.

WWF’s langsigtede mål er at skabe balance i forholdet mellem os mennesker og naturen, som er vores livsgrundlag. Det handler om at bevare Jordens mangfoldighed af dyre- og plantearter og at sikre et sundt miljø i samarbejde med relevante lokalsamfund.

Testamente - hvis du vil bestemme selv

Hvis du selv vil bestemme, hvordan din arv engang skal fordeles, så er du nødt til at oprette et testamente. Uden testamente følges arveloven. Har du ingen arvinger og har du ikke skrevet testamente, går hele arven til staten.

  • Du behøver ikke at have mange penge for at indsætte WWF i dit testamente.
  • Du kan godt give WWF en gave i dit testamente, samtidig med at familie og venner bliver tilgodeset. For enlige og par uden børn kan der endda være en kontant afgiftsbesparelse for arvingerne.
  • WWF kan rådgive dig i forhold til, hvordan du rent praktisk opretter et testamente.

Et testamente betyder, at behandlingen af dødsboet kan foregå problemfrit, og at du kan vælge at give en testamentarisk gave til et eller flere velgørende formål.

Et testamente til fordel for WWF betyder, at din kærlighed til naturen rækker videre end din levealder.

 
	© Andy Rouse / naturepl.com
© Andy Rouse / naturepl.com
 
	© Staffan Widstrand
© Staffan Widstrand

Kontakt os om arv

Du er meget velkommen til at ringe og få en snak om arv og testamente. Vi sender dig også gerne vores folder om arv.

Download WWF's folder om arv

Kontaktperson, arv: