Arveklasser | WWF Denmark

ArveklasserI arveloven er dine legale arvinger inddelt i tre arveklasser, som bestemmer, hvordan der arves, hvis der ikke er oprettet testamente.
Er der arvinger i 1. arveklasse, arver de det hele - også selvom der er slægtninge i de efterfølgende arveklasser.

1. Arveklasse: Livsarvinger og ægtefælle.

Dine børn arver alle lige. Er et barn død, arver dets barn i stedet. Er der ingen arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse.

2. Arveklasse: Forældre, søskende, nevøer og niecer.

Dine forældre arver hver halvdelen. Er en eller begge forældre døde, arver forældrenes øvrige børn, uanset om de er dine søskende eller halvsøskende. Er dine søskende døde, arver deres børn, dvs. dine nevøer og niecer. Er der ingen arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse.

3. Arveklasse: Bedsteforældre, far- og morbrødre, fastre og mostre.

Dine bedsteforældre (på hver af dine forældres side) arver halvdelen hver. Er dine bedsteforældre døde, arver deres børn, dvs. dine farbrødre, morbrødre, fastre og mostre. (Dine fætre og kusiner arver ikke efter loven). Er der heller ingen arvinger i 3. arveklasse, og der ikke er skrevet testamente, går arven til statskassen.