Boafgift | WWF Denmark

BoafgiftÆgtefæller og velgørende organisationer betaler ingen boafgift

Andre arvinger betaler en afgift på beløb over kr. 255.400 (2008 niveau). Boafgiften er 15 procent for nært beslægtede arvinger, mens fjernere beslægtede arvinger betaler en tillægsboafgift på 25 procent. Tillægsboafgiften beregnes efter fradrag af boafgiften på 15 procent, således at den effektive afgift bliver 36,25 procent.

Det er muligt at spare betydelige afgiftsbeløb, hvis en arv til f.eks. søskendebørn kombineres med et mindre legat til en velgørende organisation, som er afgiftsfritaget.

Vælger du at betænke WWF i dit testamente, er det muligt at skåne eventuelle arvinger for at betale boafgift ved at anføre, at organisationen skal betale afgiften for arvingerne.

Fritagelse for boafgift

Arv til organisationer med et almennyttigt formål – herunder WWF - er fritaget for afgift. Når WWF modtager arv, går hele det testamenterede beløb altså ubeskåret til naturen.