Spørgsmål og svar | WWF Denmark

Spørgsmål og svarFå svar på nedenstående spørgsmål:
Hvem arver, hvis jeg ikke opretter testamente?
Hvad kan jeg bestemme i mit testamente?
Hvad er de formelle krav til et testamente?
Kan et testamente ændres?
Hvad er livsarvinger?
Hvad er tvangsarv?
Hvad koster det at oprette et testamente?
Hvilke oplysninger skal jeg medbringe til advokaten?
Hvordan kan jeg betænke WWF?
Hvordan bruger WWF arvemidler?


Hvem arver, hvis jeg ikke opretter testamente?

Hvis du ikke har oprettet testamente, er det arveloven, der afgør, hvordan arven efter dig fordeles.

Dine familiemedlemmer er inddelt i tre arveklasser. (Eksempelvis er din ægtefælle og dine børn livsarvinger i arveklasse et.) Har du ikke nogen arvinger i de tre arveklasser, går hele arven til staten.

Hvad kan jeg bestemme i mit testamente?

Når du opretter testamente, kan du i et vist omfang lave om på den fordeling, arveloven foreskriver. Du kan eksempelvis tilgodese personer, som ikke er dine legale arvinger, eller du kan betænke velgørende formål.

I et testamente kan du bestemme, hvad personer eller organisationer skal arve. Det kan være et bestemt beløb eller bestemte genstande, bestemte andele af din formue, eller den resterende del af din formue, når tvangsarv og evt. anden arv er betalt.

Hvad er de formelle krav til et testamente?

For at et testamente skal være gyldigt, skal det enten underskrives af en notar eller af to vidner. Hvis du vil være sikker på, at testamentet er juridisk holdbart, bør du kontakte en advokat.

Kan et testamente ændres?

Et testamente kan altid ændres. Det er en god idé at få kontrolleret testamentet, når der sker ændringer i din familiesituation.

Hvis jeg har oprettet testamente inden lovændringen den 1. januar 2008?

Hvis du har oprettet testamente inden den 1. januar 2008, kan det være en god idé at spørge en advokat, om den nye arvelov har nogle konsekvenser for de ønsker, du har givet udtryk for i dit testamente.

Hvad er livsarvinger?

Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Ifølge arveloven arver dine børn lige. Er et barn død, arver børnebørnene i stedet for. Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger. De hører til i 1. arveklasse, hvilket betyder, at de arver hele din formue, medmindre du har bestemt andet i et testamente.

Hvad er tvangsarv?

Ægtefælle og livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan ikke gøres arveløse. Tvangsarvinger skal tilsammen have ¼ af formuen.

Hvad er boafgift, og hvor meget skal betales i boafgift?

Boafgiften beregnes af værdien af afdødes samlede bo, dvs. den samlede formue.

Ægtefæller betaler ingen boafgift. Organisationer med et almennyttigt formål, herunder WWF Verdensnaturfonden, betaler heller ikke boafgift.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Det er en god ide at kontakte en advokat for at sikre, at ordlyden i testamentet er i overensstemmelse med dine ønsker. Du kan spare tid og penge ved at forberede dig hjemmefra. Spørg advokaten om, hvilke oplysninger og papirer du skal medbringe. Vi henviser også gerne til en advokat i dit lokalområde.

Det er gratis at gå til notaren. Notaren findes i telefonbogen under ”dommerkontoret”, hvilket ofte står under ”retsvæsen” forrest i telefonbogen.

Advokaten tager betaling for sit timeforbrug, og prisen er således afhængig af den enkeltes situation. I de fleste (ukomplicerede) tilfælde kan et testamente oprettes for nogle få tusinde kroner. Men ring evt. til advokaten og bed om at få et overslag på, hvad det vil koste for dig.

Hvis din husstandsindkomst ikke overstiger visse grænser, kan du muligvis få tilskud fra det offentlige.

Hvilke oplysninger skal man medbringe til advokaten?

Spørg advokaten om, hvilke papirer du skal medbringe.

Hvordan kan jeg betænke WWF?

Hvis du ønsker at testamentere en del af din formue til WWF Verdensnaturfonden, må du oprette testamente. Du kan vælge følgende:
  • Hvis du har tvangsarvinger: Op til ¾ af din formue - angivet som en procentdel
  • Hvis du ikke har tvangsarvinger: Op til hele din formue - angivet som en procentdel
  • Et bestemt beløb eller bestemte ejendele
  • Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt

Hvordan bruger WWF arvemidler?

Langt de fleste vælger at testamentere til WWF’s generelle arbejde, og så bruger vi pengene der, hvor det aktuelle behov er størst. I disse år har WWF især brug for ekstra ressourcer til arbejdet med at begrænse de globale klimaforandringer, til at sikre en bæredygtig udnyttelse af verdens naturressourcer, og til beskyttelse af verdens regnskove og de dyrearter, der lever her.

Hvis du ønsker at øremærke din arv til specifikke områder, skal det specificeres i dit testamente. I givet fald kan det være en god idé at kontakte os, så du er sikker på, at ordlyden i testamentet bliver tolket, som du ønsker, når det engang bliver aktuelt.