Spiltilladelse | WWF Denmark


 
	© WWF /

Onlinecasino-tilladelse

Vilkår for onlinekasino-tilladelse

WWF Verdensnaturfonden har modtaget onlinekasino-tilladelse fra Spillemyndigheden den 12. juni 2018 (j.nr. 18-0150775) og er således under Spillemyndighedens tilsyn. Tilladelsen gælder fra den 13. juni 2018 og udløber den 12. juni 2019. Tilladelsen omfatter følgende spil: SMS-gættekonkurrencer.
Tilladelsen giver i medfør af lov om spil § 18, jf. § 42, stk. 4 tilladelse til, at WWF Verdensnaturfonden kan udbyde onlinecasino i maksimalt 1 år, så længe bruttospilleindtægten ikke overstiger 1 mio.kr. 

Download WWF's spiltilladelse