| WWF DenmarkPro bono organisationsudvikling

Hein Degn & Partnere støtter WWF som sponsor og arbejder endvidere pro bono for organisationen med lederudvikling og organisationsopgaver.
Læs mere om Hein Degn & Partneres arbejde for at hjælpe virksomheder med strategisk ledelse og handlekraft – fx. gennem lederudvikling og fusioner.
 
	© Hein Degn & Partnere
Hein Degn & Partnere-logo
© Hein Degn & Partnere