H&M | WWF Denmark

H&MTekstilbranchen står traditionelt for et stort ressourcespild. Der bliver brugt tusindvis af liter vand, skadelige kemikalier og en masse sort energi i forbindelse med produktion af tøj til modebranchen. Blot en enkelt T-shirt kan koste op imod 1.400 liter vand at producere.
 
Siden 2011 har WWF og den svenske tøjkoncern H&M arbejdet sammen om at gøre både H&M og resten af modeindustrien mere bæredygtig.
 
Samarbejdet har de første fem år især haft fokus på at bedre håndtering af vandressourcer, så der bliver brugt mindre vand i alle led af produktionskæden. Det har blandt andet resulteret i, at 70.000 af H&M’s ansatte er blevet undervist i bedre håndtering af vand, og der er implementeret standarder for vand og kemikalier hos flere end 500 af H&M’s leverandører.
 

Klimapositiv værdikæde inden 2040

I et nyt Climate Savers partnerskab fra 2017-2020 skal H&M og WWF sammen arbejde for, at hele H&M’s varekæde bliver CO2-positiv i år 2040. Det ambitiøse mål skal gælde for hele H&M’s varekæde, og det betyder, at klimamålet også gælder for virksomhedens underleverandører. Det er mere end de fleste virksomheder normalt forpligter sig til.
 
H&M stopper imidlertid ikke her, men går endnu længere ud ad den grønne sti. De følger ikke alene deres tekstiler helt fra underleverandører til selve produktionen af tøjet – de følger også med os forbrugere hjem – helt indtil vi smider tøjet ud, eller giver det til genbrug. På den måde bliver hele tøjets levetid regnet ind i klimaregnskabet: Fra den tidlige fødsel på bomuldsmarkerne til tøjet er udtjent og måske bliver genbrugt til nyt tøj. H&M vil på den måde være klimapositive i hele tøjets livscyklus.

John Nordbo, Klimachef i WWF Verdensnaturfonden, siger:
Vores samarbejde med H&M viser, at det netop er via de gode partnerskaber, at vi kan gøre den største forskel for naturen og klimaet. Via dialog og strategisk samarbejde har WWF i mange år talt for mere bæredygtig produktion og forbrug til fordel for os alle sammen. Vi er stolte af vores nye Climate Savers aftale med H&M og ser frem til samarbejdet for et bedre klima.”

H&M ’s nye klimastrategi sætter virksomheden i spidsen for tekstilsektoren på klimaområdet.

H&M vil:

  • Reducere virksomhedens direkte og indirekte CO2-udledning (Scope 1 og 2) med 85 % i 2020 i forhold til 2014.
  • Reducere det gennemsnitlige energiforbrug per kvadratmeter og åbningstid i alle H&M’s butikker med 25% i 2030 sammenlignet med forbruget i 2016.
  • Opskalere sit klimapolitiske engagement - H&M vil aktivt arbejde for at påvirke og styrke miljøpolitik på globalt og regionalt plan.
  • Ved hjælp af Science Based Targets sikre at virksomhedens klimamål er på linje med Parisaftalen og den seneste klimaforskning.
  • Opnå en CO2-neutral forsyningskæde for virksomhedens direkte og indirekte udledninger i 2030.
Opnå en klimapositiv værdikæde i 2040, så H&M reducerer flere drivhusgasser end der udledes i hele værdikæden og derved har en positiv indvirkning på klimaet.

Læs om WWF Climate Savers-programmet her
 
	© WWF og H&M
Inspiring the world to care for the planet
© WWF og H&M

Om H&M og WWF partnerskabet

 
	© WWF og H&M
© WWF og H&M
 
	© Michel Gunther / WWF
Yangtze-floden i Kina, verdens tredjelængste flod, er truet af industriel forurening.
© Michel Gunther / WWF
 
	© Istockphoto.com / WWF-Canada
H&M’s klimastrategi sætter virksomheden i spidsen for tekstilsektoren på klimaområdet.
© Istockphoto.com / WWF-Canada