Vi skal passe bedre på de danske skove | WWF Denmark

Vi skal passe bedre på de danske skove

Nyhed lagt på den
13 april 2018
Den vilde natur i Danmark er truet. Særligt står naturen og arterne, der lever i skoven for skud. Miljø- og Fødevareministeriet er kommet med et forslag til et nationalt skovprogram, som har været til høring. WWF Verdensnaturfonden har afgivet høringssvar – og på biodiversitetens vegne er WWF bekymret. 

Danmarks nationale skovprogram har været længe undervejs. Programmet er vores nationale strategi for at udvikle vores skove til gavn for både træindustrien, befolkningen og naturligvis for naturen og de vilde arter.

WWF kæmper for de danske skoves natur, så vi i fremtiden får et mangfoldigt og rigt liv i skoven. Men ministeriets forslag til det nye skovprogram beskytter desværre langt fra skoven godt nok. WWF har i samarbejde med danske forskere anbefalet , at mindst 75.000 hektar skov i Danmark nu og her skal udlægges til natur med høj biodiversitet – både i private skove og i statsskove.

Men det mål nås langt fra med de lave ambitioner i ministeriets forslag, hvor vi i bedste fald kan regne med ca. 63.000 hektar beskyttet skov i Danmark i 2040 – og dermed langt under forskernes minimumsanbefalinger.

Naturligt voksende skov er løsningen
I Danmark har vi ikke nok gamle træer eller dødt ved i skovbunden. Gamle træer med hulrum og revner og ikke mindst de døde, nedfaldne træstammer, er levesteder for tusinder af arter som fugle, svampe, laver, biller og meget andet.

Sådanne gamle træer kaldes ”evighedstræer” eller ”livstræer”. Men Miljø- og Fødevareministeriets ambitioner for de gamle træer er for lave og ufokuserede. Planerne om 500.000 såkaldte livstræer i statsskovene lyder umiddelbart fint, men det er en enorm ineffektiv løsning, når det handler om truet natur. Dertil kommer at der ikke er nogle deadlines, og løsningen er formentligt ekstremt dyr, ifølge WWF’s estimater.

Endelig anbefaler WWF, at der kommer mindre fokus på plantning af ny skov, når drikkevandsmagasiner skal beskyttes. Det skyldes, at der ikke er fagligt grundlag for at plante skov her, og pengene kan i de fleste tilfælde spares. Områderne burde i stedet på naturlig vis vokse til vild skov af sig selv, hvilket vi anbefaler som alternativ til plantning af ny skov.

Find hele WWF’s høringssvar her på siden.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus