Projekt Vildere Skove | WWF Denmark

Projektet ”Vildere skove” har med støtte fra 15. Juni Fonden muliggjort at WWF Verdensnaturfonden i 2015-2019 ved en række konkrete aktiviteter, har sat fokus på for biodiversitetsindsatser i Danmarks private skove.

Det er der god grund til, da skovene, rummer hovedparten af de danske truede og sårbare arter af dyr, planter og svampe. Og de privatejede skove er særligt vigtige, fordi 75% af Danmarks skovareal er på private hænder. Derfor er en dialog med og oplysning til private skovejere – store som små – et centralt arbejde for WWF Verdensnaturfonden.

Projektet har haft fokus på praksisnære løsninger ved både at yde konkret rådgivning om potentielle indsatser for biodiversitet til ejerne af Ryegaard og Trudsholm Godser og Søholt Gods, udarbejde fem handlingsanvisende manualer som kan bruges af alle.

Vi har også haft fokus på rammer og midler for sådanne indsatser ved både at afholde en praksisnær workshop for skovforvaltere,  en studietur for Folketingets miljøudvalg til privatskovsarealer, analyseret lovgivning og tilskudsordninger, samt afholdt en konference på Christiansborg med deltagelse af eksperter, forskere, praktikere og politikere om biodiversitet i vores private skove.

© WWF
© WWF
© WWF
© WWF
©: 15. Juni Fonden

Projekt Vildere skove er støttet af 15. Juni Fonden