Handel med truede dyr | WWF Denmark

At få stoppet illegal handel med truede dyr er en af de vigtigste opgaver for WWF

© © Martin Harvey / WWF

Hvad er problemet?

 • Illegal handel med truede dyr er vokset eksplosivt i de seneste år og truer flere arters eksistens.

 • Ikoniske arter som elefant, næsehorn og tiger er under massivt pres på grund af krybskytteri.

 • Hvert år dræbes mere end 20.000 elefanter pga. illegal handel med truede dyr.

 • Illegal handel med truede dyr er den fjerdestørste organiserede kriminalitet i verden. Der handles for helt op til 15 milliarder dollars årligt. Handlen er styret af skruppelløse organiserede netværk, der operere over hele kloden.

 • De kriminelle organisationer, og den medfølgende korruption, er med til at forhindre udvikling i en række af verdens fattigste lande.

 • I de seneste 10 år er mere end 1.000 rangers blevet dræbt.

© WWF-US / James Morgan

Her er løsningerne!

 • Stærkere internationalt samarbejde om at bekæmpe den illegale handel.

 • Strammere lovgivning, der kan stoppe de kriminelle bagmænd.

 • Øget overvågning, der kan lukke smuglernes ruter.

 • Flere rangers, der kan passe på dyrene.

 • Bedre uddannelse af rangers så de er klar til den farlige opgave.

© Anton Vorauer / WWF

Det gør WWF Verdensnaturfonden

 • Vi uddanner rangers til at holde krybskytter væk og toldere i at beslaglægge f.eks. elfenben og sjældne fugle.

 • Vi påvirker regeringer, virksomheder og andre beslutningstagere herhjemme og i udlandet gennem konstruktivt samarbejde.

 • Vi kortlægge problemets omfang her i landet. Aktuelt arbejder vi for, at den danske lovning omkring wildlife kriminalitet bliver styrket.

 • Vi presser på for, at overvågningen i f.eks. Københavns Lufthavn bliver skærpet.

Kampagne: Danmark skal beskytte de truede dyr bedre

Smugling og handel med udryddelsestruede dyr eksploderer lige nu. Dansk lovgivning - der skal beskyttede de truede dyr - er blandt de slappeste i Europa. Dermed risikerer Danmark at ende som et paradis for wildlife-kriminelle. Det må ikke ske.

Du kan hjælpe med at lægge pres på politikerne, så Danmark kommer forrest i bekæmpelsen af organiseret wildlife-kriminalitet.

 
   
  SKRIV UNDER NU
© WWF

Bliv Truede dyr-partner

Artikler om wildlife-kriminalitet

Leopard-skind konfiskeret i tolden

Her er de 10 mest eftertragtede truede dyr

WWF har identificeret de 10 dyrearter, der er allerstørst efterspørgsel på i verdens handelsmekka for truede dyr: Den Gyldne Trekant i Sydøstasien.

16 nov 2017 Læs mere »
WWF

Mængden af beslaglagt elfenben tredoblet på ti år

WWF: Markant øget risiko for at Danmark benyttes som transitland for smugling af elfenben fra Afrika til Asien

26 okt 2017 Læs mere »
WWF's wildlifecrime-pakke med krav om strengere straffe for alvorlig dyre-kriminalitet og mere kontrol af smugling af truede dyr indgår nu i finanslovsforhandlingerne.

WWF-plan til stop for smugling af dyr nu en del af finanslovsforhandlingerne

Dansk Folkeparti kræver den danske strafferamme for alvorlig dyrekriminalitet hævet – så vi kommer på niveau med vore nabolande

25 okt 2017 Læs mere »
African Elephant

Du risikerer at blive kriminel, hvis du køber elfenben hos auktionshusene

Senest har Lauritz.com – på WWF’s foranledning – droppet salg af et flygel med elfenbensklaviatur, fordi salget ikke var lovligt. WWF ...

11 okt 2017 Læs mere »