Plastik dræber korallerne | WWF Denmark

Plastik dræber korallerne

Nyhed lagt på den
04 februar 2019
Plastikforurening i havene truer klodens koraller.  Det giver dem ”koldbrand” og ender i sidste ende med at kvæle dem.

Ved første øjekast er det let at tro, at koraller er små stenformationer, men korallerne ER levende. De er i virkeligheden sammensat af bittesmå hvirvelløse dyr, som hedder koralpolypper. De revdannende koraller har oftest gennemsigtige kroppe og hvide skeletter. Men hvor kommer de mange flotte farver fra? Jo, de kommer fra algerne, som bor inde i dem. Algerne leverer, udover farverne, en stor del af føden til korallerne. Til gengæld får algerne beskyttelse og en række elementer som er vigtige for deres fotosyntese. Dette samarbejde er ren win-win for både alger og koraller og kaldes symbiose.
 
Derfor er det også relativt nemt at se, når koraller er stressede, syge eller døde. Algerne forlader nemlig korallerne, og tilbage står de som hvide skeletter, der går til grunde, fordi de har mistet deres evne til at vokse og regenerere sig selv.
Indtil for nyligt har der mest været fokus på de stigende havtemperaturer, der udgør en trussel mod korallerne, men nu har en ny fjende meldt sig på banen. Nemlig de op mod otte millioner tons plastik, som vi smider i verdenshavene hvert år.
 
"Vi har set alt fra hvaler til vandlopper med plastik i maven, og havskildpadder viklet ind i plast, men som noget nyt har man nu fundet ud af, at plastik også truer koraller – det gør dem syge. Det er endnu et eksempel på, at plastik i naturen er en dræber for liv i havet.” siger WWFs seniorhavbiolog Thomas Kirk Sørensen.

Dødbringende junk-food

Forskere undersøgte 125.000 koraller i Stillehavsområdet, som er hjemsted for mere end halvdelen af klodens koralrev og fandt, at 89 procent af de koraller, der har været i kontakt med plastik var syge. På plastikfrie rev var kun fire procent af korallerne syge.
 
"Koraller er meget følsomme dyr, og plastik kan være bærer af mange mikroorganismer, som kan være skadelige for koraller. Hvis en koral kommer i kontakt med plastik, kan den få en infektion svarende til koldbrand. Og infektionen kan desværre sprede sig til resten af koralkolonien” siger Thomas Kirk Sørensen.

Plastik tager lyset

Når plastikposer, bleer og andre plastikprodukter, der bliver smidt i havene, lægger sig oven på korallerne blokerer de desuden for sollyset, som er livsvigtigt for korallerne. Plastikken skygger for korallerne, så algernes evne til at levere næring til værtskorallerne bliver nedsat, og derfor kan korallen i værste fald sulte ihjel.
 
"Den største trussel mod koralrev er stadig klimaændringer, men plastik er med til at gøre korallerne endnu mere skrøbelige og sårbare over for evt. temperaturstigninger og kan være med til at fremskynde effekterne fra truslen,” siger Thomas Kirk Sørensen

Havets børnehaver under angreb

Det er ikke kun dykkere og haventusiaster, der nyder godt af de fascinerende koralrev. Korallerne udfører nemlig en vigtig rolle for livet i havet. Selvom de kun dækker 0.2 procent af havbunden globalt, så er de hjem for mere end 25 procent af alle kendte arter, der lever i havene.
 
I koralrevene kan mange fiskearter også gemme sig fra deres naturlige fjender, mens de er unge, så de kan vokse sig store, inden de svømmer ud i det store, blå ocean. Derfor bliver de også nogle gange kaldt havets børnehaver.
 
Samtidig er de med til at bremse eller dæmpe konsekvenserne af ekstreme vejrforhold. For eksempel kan de bremse bølger, der ellers ville forårsage store skader på kystsamfund.
 
Forskere vurderer desuden, at omtrent en milliard mennesker er afhængige af koralrev for at få mad på bordet eller en indkomst.
 
"Vigtigheden af sunde og fungerende koralrev kan ikke overdrives. Det er en vigtig bestanddel af havets økosystemer og har dermed også en stor betydning for de mennesker, der er afhængige af at spise eller sælge fisk. Mister vi koralrevene, så vil det have uoverskuelige konsekvenser både for livet i havet og livet på land,” udtaler Thomas Kirk Sørensen.

DET GØR WWF:

  • Vi samler plastikaffald op fra havet og strandene i for eksempel Asien, Afrika og i Grønland. 
  • Som en del af et større samarbejde om rådgivning af brugen af plast i detailhandel har vi lanceret pant på plastikposer sammen med Netto/Salling Group 
  • Vi påvirker regeringer og andre beslutningstagere herhjemme til at skære ned på unødvendig plastik og tænke plastik som ressource i den cirkulære økonomi. I udlandet arbejder vi for at indgå en global forpligtende aftale om at stoppe udledning af plast til havet.
BLIV WWF HAVPARTNER - OG STØT KAMPEN MOD PLASTIK I NATUREN

Kommentarer

blog comments powered by Disqus