Naturorganisationer afleverer løsninger på plastikproblemer til politikere | WWF Denmark

Naturorganisationer afleverer løsninger på plastikproblemer til politikere

Nyhed lagt på den
19 September 2019
Danmark har meget at vinde ved at gå forrest på plastikdagsorden og vores nationale handlinger kan blive en foregangsmodel på EU og globalt niveau.

I dag afleverer WWF Verdensnaturfonden, Plastic Change, Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd en række fælles anbefalinger til løsninger på plastikudfordringerne til politikere på Christiansborg .

De fire miljøorganisationer glæder sig over, at der i Forståelsespapiret i forbindelse med regeringsdannelsen er prioriteret en indsats for reduktion i plastikforbruget, og dermed plastikforurening samt spild af ressourcer. Ligesom vi glæder os over, at der lægges op til en plastikafgift samt et forbud mod uddeling af gratisposer.

Samtidig anbefaler og lægger vi op til at den tidligere regerings plastikhandlingsplan skal følges op med effektive virkemidler og konkrete initiativer, hvor afgifter bliver et helt centralt instrument. Vi skal ikke alene se på plastik, men på hele vores ressourceforbrug.

Der skal sættes gang i en systemisk omstilling, hvor vi ikke blot erstatter plastik med andre materialer, men reelt reducerer vores forbrug, og dermed sænker vores miljø- og klimabelastningen.

Vi foreslår en differentieret afgiftsstruktur på unødvendigt og uhensigtsmæssigt brug af produkter og emballager. En afgiftsstruktur, der skal stimulere omstillingen til en cirkulær økonomi, der fremmer reduktion ved øget fokus på genbrug og genbrugssystemer, bedre kvalitet i genanvendelse samt en reduktion i affaldsforbrænding og deponering. Provenuet fra en sådan afgiftsstruktur, kan være med til at understøtte den nødvendige omstilling til cirkulær økonomi

Vores vigtigste anbefalinger til politikerne er at fokusere på følgende indsatser:
  • Produkter & Emballage: Etablering af en differentieret afgiftsstruktur, der understøtter en overordnet reduktionsdagsorden ved design til genbrug og genanvendelse uden problematiske kemiske stoffer
     
  • Infrastruktur & Systemer: Med fokus på en overordnet reduktionsdagsorden udvikle en national plastikaffalds forebyggelsesplan samt investere i og afprøve de systemer, der skal cirkulere produkter og emballager
     
  • Plastikforurening: Viden & dokumentation: Øget fokus på manglende viden om plastikforureningens miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.
     
  • Internationalt: Danmark skal styrke det Nordiske samarbejde og arbejde aktivt for en global juridisk bindende aftale på plastik.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus