WWF: Der er mikroplast på 5 ud af 6 strande i Danmark | WWF Denmark

WWF: Der er mikroplast på 5 ud af 6 strande i Danmark

Nyhed lagt på den
23 September 2019
Resultaterne af den landsdækkende undersøgelse, som WWF Verdensnaturfonden iværksatte tidligere i september måned, ligger nu klar. Med hjælp fra Netto og 35 udvalgte familier er knap 3500 meter strand blevet renset for hele 82 kilo plastik. Som noget nyt har naturorganisationen også undersøgt for mikroplast, som har vist sig at være tilstede på fem ud af seks danske strande.
 
Indsatsen i september er en opfølgning på første runde af organisationens Projekt Plastik Smart, der rensede 10 udvalgte strande på tværs af Danmark tilbage i maj 2019. Her blev der indsamlet godt 6000 stykker plastik, som er blevet kategoriseret for at hjælpe forskningsmiljøet med at kortlægge plastikforureningens omfang herhjemme og globalt.
 
I anden runde af Projekt Plastik Smart har WWF Verdensnaturfonden undersøgt de danske strande for tilstedeværelsen af mikroplast og det har altså vist sig at være overraskende fremtrædende.
 
”Vi havde på fornemmelsen forud for vores undersøgelser, at vi ville finde en del mikroplast. Men at vi har påvist mikroplastens tilstedeværelse på fem ud af seks strande har alligevel overrasket os. Det viser med al tydelighed, at der er behov for at reducere forbruget af plastik og en bedre genanvendelse. Vi skal simpelthen have stoppet problemet ved kilderne, sådan at der mindre mængder plastik, der kan forvitre og blive til mikroplast,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.
 
WWF Verdensnaturfonden har i sin undersøgelse defineret mikroplast som al plast i størrelsen 0,5 mm. – til 1 cm. Det kræver nemlig anderledes prøvetagninger og mikroskoper at identificere og analysere de mindre stykker Men når der er fundet mikroplast i det omfang, indikerer det, at der med al sandsynlighed også er problemer med endnu mindre stykker mikroplast, påpeger Bo Øksnebjerg.
 
I løbet af undersøgelsen har WWF Verdensnaturfonden fundet mikroplast i form af alt fra fibre, der kan komme fra fx fiskenet, til det som industrien bruger til at lave selve plastikken af, over flamingo og almindelige fragmenter fra oprindeligt større stykker plastik.
 
Derudover peger undersøgelsen på en tendens til, at danskerne i højere grad end tidligere indsamler større stykker plastik og affald, når de er ude. Til gengæld sviner de fortsat med almindelige forbrugeraffald som cigaretskodder, vatpinde og emballage fra slik og chips.
 
”Vi kan konstatere, at der stadig ligger en oplysningsindsats foran os i Danmark, når det kommer til de mindre stykker affald. For resultaterne peger på, at vi godt ved, at store stykker plastik ikke hører til i naturen, så det samler vi op. Men vi gør det i samme bevægelse som vi så skodder vores cigaret på jorden. Det har strandrensningerne her på den anden side af sommerperioden særligt båret præg af,” siger Bo Øksnebjerg.
 
Samlet set skaber de to omgange med strandrensninger et sammenligningsgrundlag for sæsonbetonet plastikforurening og de forskellige kilder til den. Det er nemlig nødvendigt at kende kilderne for at kunne vælge de bedste løsninger.
 
WWF Verdensnaturfonden har for ganske nylig peget på helt konkrete løsninger. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Plastic Change og Det Økologiske Råd er et fælles katalog til blandt andre Miljøminister, Lea Wermelin, og Klima-, Energi- og Forsyningsminister, Dan Jørgensen, blevet afleveret og i den forbindelse har resultaterne fra Projekt Plastik Smart også fungeret som nyttig indsigt.

Læs rapport

Kommentarer

blog comments powered by Disqus