Partnere: Mindre plastik, mere liv | WWF Denmark

WWF og erhvervspartnerskaber om plastik

WWF’s filosofi er at engagere sig positivt og konstruktivt med virksomheder for at skabe langsigtede resultater, der giver værdi for både virksomheder og for naturen.

På plastområdet tilbyder vi derfor virksomhederne at gøre brug af vores specialiserede viden og faglige kompetencer indenfor omstilling til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

WWF er en drivkraft indenfor de politiske rammer i Danmark, EU og FN. Og kender tendenser i medier, befolkning og forskningsverdenen i forhold til plastik. Derfor kan WWF Verdensnaturfonden fungere som et vigtigt bindeled mellem sektorer og virksomheder på tværs af områder. Mindre firmaer kan få adgang til større samlet effekt. Store virksomheder kan lave nye forretningsmodeller sammen med WWF’s partnere, fx i genanvendelsessektoren.

© Netto

Salling Group/Netto

Plastik skal væk fra naturen, og det skal være slut med unødig plastik. Derfor går Salling Group sammen med WWF Verdensnaturfonden for at finde nye løsninger på verdens plastikproblemer. Partnerskabet med Salling Group spænder bredt og omfatter hele forretningen – fra plastik til transport, håndteringen i butikkerne, egne varers emballage samt indhold af tilsat mikroplast. Eet af initiativerne under Salling Group-partnerskabet er et forsøg med pant på plastikposer i Netto på Fyn og Bornholm. Dette for at øge genanvendelsen af værdifulde ressourcer. Læs mere her.

 

© © Carlsberg

Carlsberg

WWF har i en årrække rådgivet Carlsberg Group i arbejdet med at gøre produktionen og løsninger mere bæredygtige. Carlsberg arbejder på at introducere en række innovative tiltag, der skal gøre forpakningerne omkring Carlsberg pilsneren endnu bedre og mere bæredygtige. En af disse forbedringer er lanceringen af genbrugsplast rundt om Carlsbergs større forpakninger.

Senest har Calrsberg introduceret en ny indpakning lavet af genbrugsplast.

© H&M

H&M

H&M vil reducere forbruget af poser og har derfor taget det første skridt mod en fremtid med færre poser. Det gør de ved at være den første internationale modevirksomhed, der tager penge for deres poser i butikkerne. Overskuddet fra poserne går til WWF Verdensnaturfonden, der skal genskabe livet i det danske hav. Betalingen på poser er startskuddet på et længerevarende partnerskab i Danmark mellem H&M og WWF Verdensnaturfonden. Formålet er at beskytte vores danske hav og natur, som i dag er presset af affalds-forurening og overfiskeri. Det omfattende arbejde, skal efter planen ende ud i, at hjemmehørende sømrokker og hajer bliver udsat i havet omkring os. Rokker og hajer, der ellers er i fare for at forsvinde, hvis vi ikke tager hånd om problemet.

© Stromma

Stromma

Et plastik-virksomhedspartnerskab med WWF også være fokuseret om konkret oprydning af naturen som det gør sig gældende med blandt andet Stromma Kanalrundfart, som WWF Verdensnaturfonden samarbejder med om at tage ansvar for havnens tilstand med havaffaldsspande der opsamler affald samt med information om plastik i havnen.