Projekter: Plastik | WWF Denmark
© WWF

Et plastikfrit Phu Quoc

Udfordring: Den tropiske ø Phu Quoc i Vietnam var engang et uberørt paradis med stor mangfoldighed af arter på både land og under vand. Men et voldsomt boom i turisme og tilhørende øget plastikforbrug truer nu øens unikke natur og dyreliv. 160 tons affald produceres dagligt bl.a. i form af plastikkrus, dåser, sugerør, emballage og plastikposer. Meget af dette ender desværre i naturen og til sidst i havet. Plastikforureningen og den manglende affaldshåndtering truer fiskeriet, turismen -  og de mange unikke dyrearter, som lever omkring Phu Quoc.

Projekt: WWF arbejder sammen med Vietnams regering, lokale myndigheder og lokalbefolkningen for at stoppe plastikforureningen af Phu Quoc. Dette omfatter oprensning af strande og koralrev, etablering af systemer til håndtering-, genbrug- og bortskaffelse af affald samt undervisning af lokalbefolkningen til at beskytte naturen -  bl.a. ved at reducere brug af plastik. Herudover laver WWF oplysningskampagner målrettet turister og lokale, ligesom vi mobiliserer frivillige kræfter til at overvåge og rydde op i de særligt fredede områder, hvor plastik skader truede dyr.

© WWF

Efterladt plastik i de grønlandske dybder

Udfordring: I Grønland kæmper man med plastikforurening i naturen. Plastik fra fiskeredskaber er et stigende problem, da fiskeriet er intensiveret de seneste 10 år. Et tabt fiskenet fortsætter nemlig med at fange fisk, krabber og mange andre havdyr, som på den måde dør af sult, udmattelse eller ender som nemt bytte for andre dyr. Herudover bliver fiskenettene langsomt nedbrugt til mindre plastpartikler, som ender i maverne på havdyr og i sidste ende potentielt mennesker.

Projekt: WWF har startet et projekt, der skal rense plastikredskaber op fra de grønlandske kyster, så vi kan begrænse dødeligheden fra spøgelsesfiskeri. Og håbet er, at alle de forladte fiskeredskaber, som WWF fjerner fra havet, bliver genbrugt. Derfor er vi i løbende dialog med plastikindustrien om at genbruge fiskegarnet fra havets bund. 

© William Hemberg

Spøgelsesnet i Danmark

Udfordring: Der ligger kilometervis af tabte fiskeredskaber på bunden af havet i Danmark. De er lavet af plastik, og er derfor svært nedbrydelige, hvorfor de kan blive liggende i op til flere hundrede år. Nettene skal derfor fjernes fra havnaturen, så havdyr ikke fanges og dræbes i nettet. Ligeledes vil plastik-spøgelsesnettene, hvis de ikke fjernes, nedbrydes og affældes som mikroplast og true dyr og organismer, som indtager det.

Projekt: WWF Verdensnaturfonden har lavet et kort over de mange spøgelsesnet, der slår dyr ihjel og forurener havet med mikro-plastik. Det har vi gjort for at kunne dokumentere omfanget, men også så oprydningen kan komme i gang. Se mere her.

© WWF

Plastik truer havskildpadder i Kenya

Udfordring: Havskildpadder vender altid tilbage til samme strand, hvor de selv er udklækket, for at lægge æg. På Lamu-kyststrækningen i Kenya forstyrrer plastikskrald sildpaddehunnernes æglægning. Plastikaffald besværliggøre havskildpadderne i at komme og på stranden og lægge æg, og forhindrer senere de små skildpaddeunger i at nå ud til havet. 3 af verdens 7 arter af havskildpadder yngler ved Lamus kyst. Og alle tre arter er truede.

Projekt: Med hjælp fra vores støtter, blev der i 2018 ryddet mere end 100 kg plastikaffald om dagen før skildpaddernes yngelsæson begyndte. På denne måde sikrede vi at helt nye kuld af de truede havskildpaddeunger kom til verden, og kunne fører arten videre. Arbejdet fortsætter i 2019. Læs mere om indsatsen her.

© Georgina Goodwin / Shoot The Earth / WWF-UK

Bæredygtig genanvendelse af plastik i Kenya

Udfordring: Kenyas kyst er karakteriseret af en unik natur, der nu trues af de store mængder plastik, der især ankommer fra havet og floder. Lokalsamfundene har på nuværende tidspunkt, ikke den nødvendige kapacitet til at tackle alt plastikaffaldet. Det giver store miljømæssige problemer i et område allerede påvirket af stor fattigdom, hvilket truer dyr og natur

Projekt: WWF Verdensnaturfonden vil i samarbejde med Danida og den pionerende plastik genanvendelse virksomhed Plastix, omdanne de store mængder af plastik forening langs Kenyas kyst til en værdifuld råvare.

Projektets formål er derfor at sikre vidensoverførelse af tekniske løsninger og støtte opbygningen af en bæredygtig genanvendelses infrastruktur, der kan genere øget vækst og jobs for lokalsamfundet. Hvis plastik kan bruges som ressource, er det til gavn for både lokalbefolkningen og naturen.  

© Martin Harvey / WWF

Beskyttelse af de skrøbelige Galapagos-øer

Udfordring: Galapagos-øerne er kendt for deres unikke plante- og dyreliv. Mange dyr og planter findes kun øerne, grundet dens isolation og afstand til omkringliggende lande. Dette har gjort Galapagos-øerne til en øget turistdestination med et voksende indbyggertal. Det stigende menneskelige pres på den skrøbelige øgruppe er en stor trussel for bevaringen af det naturlige miljø på øerne samt den lokale bæredygtige udvikling. Affaldsproduktionen er større end nogensinde, og affaldshåndteringen er ikke god nok. Det betyder, at menneskeskabt affald ender i havet og på strandene, hvilket påvirker det sårbare marineøkosystem og slår dyr ihjel. De bliver viklet ind i plastik, eller kommer til at spise skrald og plastik, fordi det ligner føde.

Projekt: WWF arbejder for, at turismen bliver et redskab i bevaringsarbejdet og den bæredygtige udvikling fremfor en trussel. Vi hjælper derfor Galapagos-øerne med at designe og implementere en ny bæredygtig model, der, baseret på økoturisme, kan beskytte naturen og forbedre folks levevilkår. Det gør vi gennem samarbejde med vores lokale-partnere, -civilsamfund og -myndigheder. Det indebærer, at vi styrker den lokale ledelse, designer nye økoturisme-aktiviteter, monitorerer og regulere turismens påvirkning på natur og dyr. Vi arbejder ligeledes på at reducere turismen og industriens aftryk på miljøet gennem oplysningskampagner om plastik, samt ved at hjælpe regeringen med at udvikle en bekendtgørelse, der regulerer brugen af engangsplastik. WWF sidder ligeledes i dag i øgruppens plastikhåndteringskomite.  

Støt kampen mod plastik i naturen

BLIV WWF HAVPARTNER