Projekter: Plastik | WWF Denmark
© WWF

Plastikforurening i Vietnam

Udfordring: Den tropiske ø Phu Quoc i Vietnam var engang et uberørt paradis med stor mangfoldighed af arter på både land og under vand. Men et voldsomt boom i turisme og tilhørende øget plastikforbrug truer nu øens unikke natur og dyreliv. 160 tons affald produceres dagligt bl.a. i form af plastikkrus, dåser, sugerør, emballage og plastikposer. Meget af dette ender desværre i naturen og til sidst i havet. Plastikforureningen og den manglende affaldshåndtering truer fiskeriet, turismen -  og de mange unikke dyrearter, som lever omkring Phu Quoc.

Projekt: WWF arbejder sammen med Vietnams regering, lokale myndigheder og lokalbefolkningen for at stoppe plastikforureningen af Phu Quoc. Dette omfatter oprensning af strande og koralrev, etablering af systemer til håndtering-, genbrug- og bortskaffelse af affald samt undervisning af lokalbefolkningen til at beskytte naturen -  bl.a. ved at reducere brug af plastik. Herudover laver WWF oplysningskampagner målrettet turister og lokale, ligesom vi mobiliserer frivillige kræfter til at overvåge og rydde op i de særligt fredede områder, hvor plastik skader truede dyr.

© WWF

Efterladt plastik i de grønlandske dybder

Udfordring: I Grønland kæmper man med plastikforurening i naturen. Plastik fra fiskeredskaber er et stigende problem, da fiskeriet er intensiveret de seneste 10 år. Et tabt fiskenet fortsætter nemlig med at fange fisk, krabber og mange andre havdyr, som på den måde dør af sult, udmattelse eller ender som nemt bytte for andre dyr.

Projekt: WWF har startet et projekt, der skal rense plastikredskaber op fra de grønlandske kyster, så vi kan begrænse dødeligheden fra spøgelsesfiskeri. Og håbet er, at alle de forladte fiskeredskaber, som WWF fjerner fra havet, bliver genbrugt. Derfor er vi i løbende dialog med plastikindustrien om at genbruge fiskegarnet fra havets bund.

© William Hemberg

Spøgelsesnet i Danmark

Udfordring: Der ligger kilometervis af tabte fiskeredskaber på bunden af havet i Danmark. De er lavet af plastik, så de kan blive liggende i op til flere hundrede år.

Projekt: WWF Verdensnaturfonden har lavet et kort over de mange spøgelsesnet, der slår dyr ihjel og forurener havet med mikro-plastik. Det har vi gjort for at kunne dokumentere omfanget, men også så oprydningen kan komme i gang. Se mere her.

© WWF

Havskildpadder i Kenya

Udfordring: Havskildpadder vender altid tilbage til samme strand, hvor de selv er udklækket, for at lægge æg. På Lamu-kyststrækningen i Kenya forstyrrer plastikskrald sildpaddehunnernes æglægning og forhindrer de små skildpaddeunger i at nå ud til havet. 3 af verdens 7 arter af havskildpadder yngler ved Lamus kyst. Og alle tre arter er truede.

Projekt: Med hjælp fra vores støtter, blev der i 2018 ryddet mere end 100 kg plastikaffald om dagen før skildpaddernes yngelsæson begyndte. Initiativet fortsætter i 2019.

© Georgina Goodwin / Shoot The Earth / WWF-UK

Bæredygtig genanvendelse af plastik i Kenya

Udfordring: Kenyas kyst er karakteriseret af en unik natur, der nu trues af de store mængder plastik, der især ankommer fra havet og floder. Lokalsamfundene har på nuværende tidspunkt, ikke den nødvendige kapacitet til at tackle alt plastikaffaldet. Det giver store miljømæssige problemer i et område allerede påvirket af stor fattigdom.

Projekt: WWF Verdensnaturfonden vil i samarbejde med Danida og den pionerende plastik genanvendelse virksomhed Plastix, omdanne de store mængder af plastik forening langs Kenyas kyst til en værdifuld råvare.

Projektets formål er derfor at sikre vidensoverførelse af tekniske løsninger og støtte opbygningen af en bæredygtig genanvendelses infrastruktur, der kan genere øget vækst og jobs for lokalsamfundet. Hvis plastik kan bruges som ressource, er det til gavn for både lokalbefolkningen og naturen.  

Støt kampen mod plastik i naturen

BLIV WWF HAVPARTNER