Afrika & Asien | WWF Denmark


Tiger Dyr 
	© National Geographic Stock/ Michael Nichols / WWF

Afrika og Asien

Miljø og udvikling er to sider af samme sag

Mennesket forbruger klodens ressourcer over evne og forbruger dem forkert. Det er alarmerende for økosystemer, arter og befolkninger over hele verden. Verdens fattige lande og befolkninger betaler en dyr pris for de rige landes overforbrug af naturens goder med forurening, fødevaremangel, fattigdom, konflikter og negative virkninger af klimaændringer til følge. Vi arbejder i Afrika og Asien for en global bæredygtig dagsorden, som gavner både naturen og mennesker.

Vi arbejder med:

Bæredygtig energiudvikling og adgang til energi

Adgang til ren energi er altafgørende, hvis målet er fattigdomsbekæmpelse, miljømæssig bæredygtighed og opbremsning af klimaforandringer. Rene, energieffektive løsninger er et vigtigt bidrag til at beskytte økosystemer og de mennesker, der lever af dem. 1,1 mia. mennesker har ikke adgang til elektricitet, og 2,7 mia. mennesker må samle træ og anden biomasse for at kunne lave mad. Samtidig er meget af den energi, der i dag anvendes, til stor skade for naturen og klimaet.
 

Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Over 85 procent af verdens vilde fiskebestande er iflg. FN fuldt udnyttede, fisket til det yderste eller på grænsen til at kollapse. Over hele verden står det marine miljø over for hidtil usete trusler fra ikke-bæredygtige fiskerimetoder, ulovligt fiskeri, forurening, urbanisering, befolkningstilvækst, turisme, industri og klimaforandringer. Omkring 43 millioner mennesker verden over er afhængige af de marine ressourcer og beskæftiget med fiskeri og akvakultur - 95 procent af dem i udviklingslandene. Fattige kystbefolkninger er totalt afhængige af havets ressourcer for at kunne overleve og fattige lande er afhængige af de indtægter, som deres havmiljø kan give dem lovligt.
  

Bæredygtig skovforvaltning

Skovene er vigtige for livet på Jorden. De er kilde til biodiversitet, mad, brændstof, husly og lægeplanter. De renser luften, bidrager til stabil forsyning af rent vand, stabiliserer jorden så vi undgår erosion og fungerer som et vigtigt lager af kulstof. Men skove over hele verden bliver forsat ryddet i et hastigt tempo.

Læs mere om Mekong i Asien - Læs mere om Afrika

Modtag WWF's nyhedsbrev "I sagens natur"  om WWF's arbejde med miljø, natur og udvikling

* indicates required