Kasese - pilotprojekt for bæredygtig energi | WWF Denmark


 
	© Will Boase - WWF Norge

Ren energi til Afrika

Kasese - pilotprojekt for grøn energi i Uganda

Adgang til ren, grøn energi er helt afgørende for naturbevarelse, fattigdomsbekæmpelse, bæredygtig udvikling og afværgelse af de mest ekstreme konsekvenser af klimaforandringer.
Tre milliarder mennesker – halvdelen af verdens befolkning – bruger sundhedsskadelige og forurenende energiformer til madlavning. Og cirka 1,6 milliarder mennesker har ikke adgang til elektricitet. Det er en kæmpeudfordring for verdenssamfundet og påvirker hospitaler, virksomheder og selvfølgelig hverdagen for familierne.

Størstedelen af disse mennesker bor i udviklingslandene ude på landet i isolerede egne, hvor moderne energi endnu ikke er tilgængelig. De må i stedet anvende traditionelle former for energi, hovedsageligt brænde og kul til madlavning og petroleum til belysning.

Energi er forudsætning for udvikling
Selvom energi ikke er direkte nævnt i nogen af FN's 2015-mål, er adgang til energi en forudsætning for, at samtlige mål bliver opfyldt.

Adgang til energi giver bedre muligheder for at levere undervisning og sundhedsservices og giver samtidig mulighed for en mere effektiv udnyttelse af de lokale naturressourcer og udviklingen af nye produktive erhverv.

FN har derfor igangsat et globalt program for at sikre adgang til energi for alle i 2030.

Kasese som Champion District
WWF har udpeget Kasese-distriktet i det sydlige Uganda til pilotprojekt og foregangsdistrikt (Champion Distrikt) for udbredelsen af bæredygtig energi. Kun meget få af Kaseses indbyggere har i dag adgang til energi. Kasese er det første distrikt i Uganda med en politisk plan, som skal sikre adgang til grøn og bæredygtig energi for alle i distriktet.

Lysnettet dækker kun en brøkdel af distriktet. Selv blandt de familier, der har adgang til strøm, bruger størstedelen træ eller trækul, når de skal lave mad. Formålet med indsatsen er at sikre, at alle i Kasese har adgang til ren, grøn energi i 2020. Forventningen er, at det både vil bidrage til bevarelse af skovene, øget velstand, et bedre helbred og bekæmpelsen af klimaforandringerne.

Vi har herunder samlet en række nærværende historier og billeder fra Kasese, der vidner om lysere tider – for både mennesker og natur!

 
	© WWF-Norge/Will Boase
Hele to tusinde hustande i Kasese-distriktet har foreløbig skaffet sig solcellepaneler gennem Champion District-ordningen.
© WWF-Norge/Will Boase
 
	© WWF-Norge/Will Boase
Scovia Mbambu viser en af de sundhedsskadelige parafinlamper frem. Familien er afhængige af lamperne for at få lys om aftenen.
© WWF-Norge/Will Boase
WWF, medlem,banner,støt 
	© WWF
© WWF

Kontakt: